Články

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Narodil se v roce 1901 v Praze na Žižkově. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, byl mluvčím tohoto uměleckého hnutí. Studoval gymnázium, ale nedostudoval. Začal pracovat jako novinář a literát. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cena mu byla udělena v roce 1984.


detail

Cesta Tří králů plná úkolů

Cesta Tří králů plná úkolů

Ano, svátek Tří králů máme již za sebou, ale Tříkrálová sbírka jako charitativní akce potrvá do konce ledna. Proto i děti z 1. a 3. oddělení se dnes vydaly na Cestu Tří králů plnou různých úkolů. Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne dne 11. 1. se vystřídali v okolí Domu dětí a mládeže v Berouně, kde stezka zůstala a my si ji mohli projít.


detail

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kuře Napipi a jeho přátelé

Kdo by neznal Ondřeje Sekoru a jeho Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a další hrdiny obrázkových knih, mezi které patří i podnikavé Kuře Napipi. V knížce na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada hádanek a kvízů.


detail

Ptačí hodinka

Ptačí hodinka

Právě dnes začínáme již po třetí sčítat ptáky na krmítku. Projekt, který organizuje Česká společnost ornitologická o víkendu 8. – 10. ledna. Do zimního sčítání ptáků, se již po třetí zapojuje i naše školní družina. Jde o hodinku pozorování nejen na krmítku, ale i v jeho blízkém okolí.


detail

Třikrálové odpoledne ve školní družině

Třikrálové odpoledne ve školní družině

Jde o svátek Zjevení Páně. Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. V mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Tři králové, kteří obchází domy, většinou zastupují charitativní sbírku. V letošním roce sice sbírka probíhá, ale tradice pochodujících králů s doprovodem jistě ne.


detail

1 2 3 4 5     177     351     poslední