Články

Andersenovo odpoledne ve školní družině

Andersenovo odpoledne ve školní družině

Andersenovo odpoledne v naší školní družině nahradilo Noc s Andersenem, která probíhá v knihovnách, ale i ve školách, kde mají na tuto činnost podmínky. Cílem je podpořit dětské čtenářství a představit či prezentovat nové formy činnosti s dětmi. U nás se Andersenovo odpoledne stalo tradicí a pořádám jej již několik desítek let. Akce je spojena s výročím narození dánského pohádkáře H. CH. Andersena a s Mezinárodním dnem knihy.


detail

Světový den vody a exkurze do Malé vodní elektrárny v Berouně

Světový den vody a exkurze do Malé vodní elektrárny v Berouně

S historií našeho města je již od 17. století spojen i jez přes Berounku, jehož první vyobrazení je z roku 1602. Jez je vysoký 3,4 m a 90 m široký. Je schopen regulovat hladinu vody nad ním anebo reguluje její průtok. Tento jez je součástí protipovodňových opatření města. Na levém břehu řeky současně s jezem byla vybudována malá vodní elektrárna. Součástí nové rekonstrukce jezu je i nově rybí přechod na levém břehu řeky. Elektrárna nemá v úseku náhonu za následek snížení průtoku vody. Zpracovává jenom tolik vody, kolik momentálně řekou protéká.


detail

Světový den poezie i Světový den divadla ve školní družině

Světový den poezie i Světový den divadla ve školní družině

Světový den poezie si připomínáme 21. března a Světový den divadla právě dnes 27. 3. Proto i oba dny si dnes současně připomenuly i děti školní družiny. Hlavním cílem Světového dne poezie je podpora jazykové různorodosti a zviditelnění ohrožených jazyků v místě jejich používání. Tento den si klade i za cíl návrat tradici ústního přednesu básní, chce zlepšit výuku poezie a obnovit dialog mezi básnickým uměním s ostatními směry uměleckého umění – divadlo, tanec, hudba. Proto i my ve školní družině jsme si tyto dva dny spojili v jeden. Světový den divadla byl zaveden v roce 1961.


detail

Vítání jara

Vítání jara

Podle kalendáře máme již jeden den jara za námi a dnes již můžeme mezi sebou přivítat jaro. Děti ze školní družiny dnes vhodily Moranu do Berounky, aby už tady opravdu začalo jaro vládnout.


detail

1 2 3 4 5     208     413     poslední