Články

Tři králové nesou dary

V těchto dnech se vydává i mnoho koledníků na cestu do našich domovů. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí lidem možnost krásného nového roku a dobrým skutkem. Jde o příspěvek Charitě na pomoc nemocným a potřebným.


detail

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

První den po vánočních prázdninách, 6. ledna 2020, se scházíme opět ve škole a odpoledne ve školní družině. A věřte, že to nebude jen tak ledajaké odpoledne. Vždyť i my již tradičně několik let si připomínáme Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara a sledujeme jejich cestu do Betléma, aby se poklonili Ježíškovi a předali mu dary.


detail

Hokus pokus

Hokus pokus

5. 12. 2019 při „čertovském odpoledni“, které se konalo v Domě dětí a mládeže v Berouně se i soutěžilo. Na jednom stanovišti v chemické laboratoři se uskutečnila chemická soutěž. Byla rozdělena na dvě věkové kategorie pro předškolní a školní děti.


detail

Audiovizuální ceny TRILOBIT 2020

Audiovizuální ceny TRILOBIT 2020

Nejen dokumentární, ale i hraná tvorba uplynulého roku sklidila kladné body u porotců 33. ročníku audiovizuálních cen Českého filmového a televizního svazu FITES, TRILOBIT 2020. Ti pustili do finálového kola 31 snímků z celkových 166 přihlášených audiovizuálních děl. Mezi finalisty se zařadily tituly jako Bez vědomí, Dcera, Staříci, Jiří Suchý: Lehce s životem se prát, Budiž světlo, Most, Národní divadlo: Mýtus a realita, Chvilky, Moje století, Reportéři ČT a další. Dost možná, že právě na některé ze jmenovaných čeká křišťálová odměna z věhlasné sklárny Rückl Crystal v Nižboru. TRILOBIT jako naše nejstarší audiovizuální cena je značkou kvality a trvání, preferuje kvalitu před kvantitou, tedy díla s přesahem taková, co si drží trvalou platnost. Podle těchto kritérií hodnotily přihlášené filmy odborná i dětská porota.


detail

Dvojnásobná radost

Dvojnásobná radost

V brněnské zoo se během jednoho roku podařilo rozmnožit oba druhy pásovců, kteří na Mniší hoře žijí. Malý pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus) se na svět podíval v srpnu, o pásovce štětinatého (Chaetophractus villosus) se jeho matka stará od konce října.


detail

1 2 3 4 5     165     325     poslední