Články

Stezka stopy zvířat

Stezka stopy zvířat

Stezka neprobíhala ve volné přírodě, ale svůj účel splnila i v prostorách školy. Zúčastnily se jí děti, které se právě dnes nezúčastnily bruslení s Bruslařskou školou. Naším úkolem bylo se seznámit se stopami zvířat, které bychom mohli vidět na sněhové pokrývce ve volné přírodě.


detail

Světový den mokřadů

Světový den mokřadů

Ten připadá na 2. února a připomínají si ho lidé na celém světě. Tento den označuje datum podepsání Úmluvy o mokřadech, která má mezinárodní význam jako biotop vodního ptactva. Nazývaná je Ramsarská úmluva v roce 1971. úmluva má 171 smluvních stran, států, které se připojily. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a v jejím seznamu je 14 mokřadů. Mezi ně patří i rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a jeden podzemní mokřad. Mokřady jsou v současnosti nejohroženější ekosystém. Od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice až 80 %. jsou důležité pro rostliny, živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží a tím přispívají k regulaci změny klimatu. Zjistili jsme, že za posledních 40 let jsme přišli o 75 % vodních ptáků.


detail

Kubík slavil 24. narozeniny

Kubík slavil 24. narozeniny

13. ledna by oslavili 24. narozeniny naši medvědí chlupáči, medvědí hrdinové večerníčkových příběhů od pana Václava Chaloupka. Jako každým rokem se na jejich oslavy připravovaly i děti z naší školní družiny. Bylo zvykem, že každé oddělení vyrobilo dort, k tomu se přidali další pamlsky a vyrazilo se společně na Městskou horu. Stejně tomu bylo i letos, ale trochu jinak. Dort byl jediný a ostatní oddělení připravila něco jiného. Ovšem ze všeho nejdůležitější bylo letos to, že Kubík své 24. narozeniny neoslavil sám, neboť jeho bráškové na něj již koukají z „medvědího nebe“, ale narozeninové odpoledne strávil s dětmi ze Závodské školy.


detail

Ptačí hodinka ve školní družině

Ptačí hodinka ve školní družině

Ptačí hodinka je celosvětový projekt, do kterého je zapojeno mnoho lidí, dětí i organizací, které mají zájem o přírodu a chtějí pro ni něco udělat. Jde o vědecký výzkum, který mohou provádět všichni i bez předchozích zkušeností, kteří chtějí pomoc přírodě. Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické každoroční sčítání ptáků na krmítku, ale i mimo něj. V letošním roce připadá na 5. – 7. ledna 2024, kdy sčítáme po dobu jedné hodiny, dle našich možností. Do tohoto projektu je od samého počátku zapojena i naše školní družina. Cílem sčítání je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.


detail

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

Vzhledem k tomu, že v letošním roce připadají na sobotu, jejich svátek si proto děti naší školní družiny připomenuly již v pátek 5. 1. Tři mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček, probíhá Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnická akce v České republice, a žehná se domům. Na dveře se svěcenou křídou píše: K + M + B.


detail

první     2 3 4 5 6     219     432     poslední