Články

Lyžařský výcvikový zájezd 2020 7. ročníků

Lyžařský výcvikový zájezd 2020 7. ročníků

Osnovy tělesné výchovy dávají možnost zorganizovat lyžařský výcvikový zájezd pro děti 7. ročníků. Tento zájezd organizuje i ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249. V letošním roce se akce uskutečnila v termínu 22. 2. – 29. 2. 2020 v Bedřichově v Jizerských horách.


detail

Březen, měsíc knihy. Březen – měsíc čtenářů

Březen, měsíc knihy. Březen – měsíc čtenářů

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje jedenáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Jde o celostátní akci, která podporuje a propaguje četbu. Akce vznikla v roce 2009. Březen – měsíc čtenářů navazuje na Březen – měsíc knihy, akce druhé poloviny 20. století a Březen – měsíc internetu, akce posledních let. Na tyto akce navazují i akce, které pořádá již tradičně naše školní družina.


detail

ZOO Tábor dělá úpravy, aby předešla nedostatku vody v době sucha

V očekávání nadměrného sucha letos rozšířila ZOO Tábor opatření, aby svým zvířatům zajistila dostatek vody i v horkých dnech. S ohledem na dosavadní nedostatek srážek se pracovníci zoologické zahrady obávají značného sucha, které by mohlo mít neblahý dopad především na vodní ptactvo.


detail

Masopust

Pár veršíků od dětí ze školní družiny v Berouně.


detail

Tom a Jerry

Verše byly vytvořeny dětmi ve skupinách ŠD Beroun – Závodí, Komenského 249 v rámci odpoledne věnované Tomu a Jerrymu, kteří slaví 80. výročí.


detail

první     2 3 4 5 6     168     330     poslední