Články

Týden lesů v družině skončil

Týden lesů v družině skončil

Tématem letošního ročníku bylo: „Zdraví z lesa“. Tak i my se snažili být co nejvíce v lese nebo na jeho okraji, či v přírodě vůbec. Týdny lesů slouží jako připomenutí si práce lesníků. Kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci se snaží o zachování a pokračování lesa pro příští generace. Pečují o třetinu našeho území. To jsou lesy.


detail

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tak začíná známá báseň Josefa Václava Sládka Lesní studánka. Mnozí z nás se jí již učili ve škole zpaměti. Lesní studánky mají volně přístupný zdroj pitné vody s mnohasetletou historií a tradicí. Před vlastním otevřením studánky vždy po zimě přichází děti ze školní družiny, aby očistily studánku a upravily její okolí po zimě. Tradiční datum, ke kterému se tato tradice váže, 31. května, ale slavnosti otvírání studánek probíhají i dříve či naopak později.


detail

Muzejní odpoledne ve školní družině

Muzejní odpoledne ve školní družině

Tato noc proběhne i v našem městě a jistě některé děti s rodiči tuto tradiční akci navštíví. Letošním tématem akce jsou pověsti a legendy z regionu. Akce, která proběhla dnes v naší školní družině je tradiční, a my ji nazýváme „muzejní odpoledne ve školní družině“.


detail

Putování Krkonošským národním parkem

Putování Krkonošským národním parkem

Právě dnes uplynulo 60 let od jeho vyhlášení, a to se stalo i motivací dnešního odpoledního putování po Krkonoších. Ochrana unikátní krkonošské přírody se datuje ještě mnohem více do minulosti. Krkonošská příroda v sobě nese poklady světového významu. „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního bohatství. Zejména ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování vzhledu krajiny.“


detail

Včely ve školní družině

Včely ve školní družině

Význam včel není jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale především v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí. Krom toho zabezpečují 97% opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. Přínos opylení rostlin je i důležitou součástí našeho potravního řetězce a zachování druhové rozmanitosti rostlin. Kromě zachování potravního řetězce lidí a zvířat, jde i pro udržení biodiverzity ve volné přírodě.


detail

1 2 3 4 5     211     418     poslední