Zvonařský den

Dnem věnovaným zvonům a zvonařství se Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy v sobotu 22. července 2017 připojuje k Letnímu baroknímu festivalu Plzeňského kraje. Návštěvníkům se otevřou prostory Dvora stavebních řemesel, budou se moci setkat se známým českým zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem, vyzkoušet si řadu činností v řemeslných dílnách, poslechnout koncert nebo okusit chutě baroka.

Zvonařský den

Vrcholem bohatého programu bude žehnání nového zvonu, který podle barokní předlohy odlil mistr zvonař Petr R. Manoušek. Zvon požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Národní technické muzeum nalezlo zázemí pro vybudování svého Centra stavitelského dědictví v Plasích, v hospodářské části bývalého cisterciáckého kláštera. Centrum funguje už druhým rokem a snaží se návštěvníkům zprostředkovat téma stavební historie. Letos nechalo odlít nový zvon, jemuž požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. „Hlas zvonu je zvuk, který svolává, spojuje, může varovat, přináší informaci, patří do krajiny a do života. Rádi bychom ho navrátili do prostředí, kde dříve býval, naším cílem je, aby se nestal jen součástí expozice, ale plnil svou funkci v areálu Dvora stavebních řemesel CSD Plasy. Navíc se můžeme domnívat, že barokní zvon, který se stal vzorem toho současného, do areálu hospodářského dvora plaského kláštera skutečně patřil,“ říká se zaujetím generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Původní barokní zvon, který se stal předlohou nového plaského zvonu, pochází ze známé zvonařské dílny rodu Pricqueyů. V Klatovech ho odlil v roce 1706 Johannes Daniel Pricquey (1657-1730). Zvon nese iniciály a znak Eugena Tyttla, který v letech 1699–1738 reprezentoval cisterciácký klášter jako jeho opat. Kde byl zvon umístěn, už dnes není známé. Uchováván je ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, kam se dostal na začátku 20. století v rámci muzejních sběrů. Prosebné latinské nápisy na jeho plášti „Blesku a bouře zbav nás, pane Ježíši Kriste“ a „Krupobití a záplavy zbav nás, Archo úmluvy“ dávají prostor myšlence, že zvon byl možná určen pro hospodářský dvůr plaského kláštera. V roce 2017 proto nechalo Národní technické muzeum podle tohoto barokního zvonu odlít přesnou repliku, která je určena pro bývalý hospodářský dvůr plaského kláštera a v rámci Centra stavitelského dědictví se nově rozezní. Autorem této repliky zvonu je známý český zvonař Petr Rudolf Manoušek.

„Jako laici jsme měli pochybnosti o tom, jestli se vlastně zvon žehná nebo světí,“ přiznává Pavel Kodera, vedoucí CSD NTM Plasy. „Vysvětlení je nakonec poměrně jednoduché. Když se něco světí, vyjímá se to z běžného užívání pro bohoslužbu, kdežto když se něco žehná, tak se to tzv.       ‚dobrořečí‘, tedy vyslovuje se ‚dobré slovo‘, které dává té věci, osobě, události dobré nasměrování. Vážíme si toho, že ‚dobré slovo‘ našemu novému zvonu dá na cestu zrovna plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.“

Zvonařský den se koná 22. července 2017 od 12.00 do 18.00 hodin v areálu Dvora stavebních řemesel NTM Centra stavitelského dědictví Plasy. Zvon požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub v 15.00 hodin. Akce je součástí Letního barokního festivalu Plzeňského kraje. Program i návštěva Expozice stavitelství CSD Plasy je tento den zdarma.

Autor:
Vydáno: