ZOO Tábor oslaví Mezinárodní den biodiverzity

Úbytek přírodní rozmanitosti a vymírání celých živočišných i rostlinných druhů je závažný celosvětový problém. OSN se na něj každoročně snaží upozornit 22. května, tento den vyhlásila Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti. V sobotu si ho připomeneme také v táborské zoo. Hlavní téma se každoročně mění, letos jím je biodiverzita a udržitelná turistika.

Potřeba chránit životní prostředí souvisí se stupněm rozvoje dané společnosti. Proto dochází k největšímu ničení přírody právě v zemích třetího světa, kde se zároveň vyskytuje nejvíce rostlinných a živočišných druhů. Současné trendy ochrany přírody v těchto zemích jsou proto zaměřené zejména na ekoturismus a vzdělávání místních obyvatel v rámci důležitosti životního prostředí“, podotýká hlavní zoolog ZOO Tábor Ondřej Kott.

Jednou z důležitých funkcí moderních zoologických zahrad je jejich role při ochraně rozmanitosti životních forem na planetě. V tom je jejich kulturní a biologická hodnota, která je dána jedinečností chovaných druhů, které jsou často v přírodě již vyhubeny nebo na pokraji vyhubení. Špičkou pomyslného ledovce jsou podle Kotta aktivity směřující k navrácení některých druhů zpět do přírody k posílení divoce žijící populace.

„Člověk je nedílnou součástí biologické rozmanitosti planety, ale právě on má v současné době největší podíl na její destrukci. V ochraně přírody hrají moderní zoologické zahrady bezesporu klíčovou roli. Za několik posledních desetiletí bychom našli mnoho příkladů, kdy se podařilo právě díky úsilí zoologických zahrad zachránit druhy, které se ocitly na pokraji vyhubení,“ dodává Kott.

ZOO Tábor se k tomuto poslání zoologických zahrad připojila svým programem reintrodukce zubra evropského, kterého chce v nejbližší době vypouštět do volné krajiny. Proto v minulém roce vytvořila stádo geneticky nejcennější nížinné linie zubra, která je pro tyto účely nejvhodnější.

„V souvislosti s pokračujícím úbytkem biologické rozmanitosti musím zopakovat, že hlavním posláním ZOO Tábor je právě chránit ohrožené druhy zvířat a přírodu vůbec. Stále pokračující snižování biodiverzity vyúsťuje v pokles přírodního bohatství a vede k destabilizaci ekologických procesů. Ničením ekosystémů pak člověk škodí především sám sobě, protože je na jejich zdravém fungování závislý. Červený seznam IUCN eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Oslavu si v zoo užije doslova celá rodina. Kromě pravidelných komentovaných krmení budou pro děti připravené také tematické hry či hrací karty s úkoly. Na úspěšné soutěžící čekají drobné odměny. Mimo to se ratolesti určitě rády vyřádí na dětském hřišti plném prolézaček, nebo se budou moci blíže seznámit se zvířaty v kontaktní zoo. Společně se pak všichni občerství v restauraci.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: