Žít jinak (pokud to jde)

V Galerii umění v Karlových Varech, se 8. dubna 2018,konala vernisáž výstavy Prof. Milana Knížáka , Dr. A (* 19. 4. 1940 Plzeň), českého výtvarníka, hudebníka a performera (ředitel Národní galerie Praha r. 1999 – 2011), „ŽÍT JINAK“.

Žít jinak (pokud to jde)

Autor výstavy má za sebou bohatý život, v kterém dokázal svoji univerzálnost v různých oblastech lidského dění, o čemž hovořila kurátorka výstavy Rea Michalová. Ve svém výčtu výtvarníkových dovedností zmínila i zahraniční působení, kde získával Milan Knížák řadu významných ocenění v různých uměleckých oborech. Velmi zajímavým počinem byla autorova spolupráce při práci se sklem,se sklářskou firmou v Karlových Varech Moser, jehož výsledek mohli návštěvníci shlédnout přímo na výstavě a vystavené skleněné „kousky“ byly přítomnými velice oceňovány. Pozornost lákala i ostatní vystavená díla, která zaplňovala další dva sály Galerie, včetně  přiložených popisek o názvu konkrétního předmětu, či obrazu i s datováním vzniku díla.

   Není bez zajímavosti, že první svoji výstavu měl Prof. Milan Knížák Dr. A., v r. 1958 v Mariánských Lázních, kde v té době bydlel. Za uplynulých 60 let tvůrčí činnosti je celá řada vytvořených výtvarných děl, jejichž průřez je obsahem právě probíhající výstavy, která zde potrvá do 22. 4. 2018 a stojí opravdu za shlédnutí. Galerie umění v Karlových Varech je otevřená denně od 10, oo do 17, oo hod., kromě pondělí, bližší informace získáte na www.galeriekvary.cz ; info@galeriekvary.cz.

Autor:
Vydáno: