Zatancuj si s Leošem!

V Rudolfinu se bude tančit v rytmu Leoše Janáčka na koncertech pro děti PKF – Prague Philharmonia.

Zatancuj si s Leošem!

Již sám název naznačuje atmosféru dalších edukativních koncertů PKF – Prague Philharmonia, které v sobotu 14. března seznámí nejmenší posluchače se slavnými melodiemi přední české skladatelské osobnosti Leoše Janáčka. Třetí z koncertů sezony, jejichž snahou je hravou a interaktivní formou dětem zprostředkovat kontakt s největšími domácími skladateli, roztančí za přítomnosti dovádivých skřítků Lupi a Šímy a pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka nejen děti, ale i dospělé.

Zazní Janáčkova díla jako Pochod modráčků, Suita pro smyčce, lidová poezie v písni s názvem Hájný, Dechové sexteto Mládí, tance Pilky a Čeladenský. Tento skladatel světového formátu totiž s oblibou vkládal do své tvorby nezvyklou melodiku vycházející z lidové hudby moravských regionů, především Lašska a Slovácka. Orchestr PKF představení jako obvykle zahájí a zakončí působivou písničkovou znělkou Muzikanti, za jejíchž tónů zavzpomíná na nedávno zesnulého autora dětské písňové tvorby Pavla Jurkoviče.

„Březnové koncerty pak ozvláštní svým vystoupením Taneční soubor Jaro ze ZUŠ Štefánikova s uměleckou vedoucí Živanou Vajsarovou. Soubor bude tančit v Janáčkových tancích Pilky a Čeladenský ve stylizovaných krojích Janáčkova milovaného kraje Lašska a dětské publikum se také něco dozví o jednotlivých součástech kroje,“ prozrazuje dramaturg a režisér Vladimír Jopek. 

Koncerty se odehrají 14. března od 10 a 12 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Vstupenky v kategoriích pro děti i dospělé je možné zakoupit v kanceláři PKF – Prague Philharmonia, Husova 7, Praha 1 (úterý – čtvrtek) nebo hodinu před koncertem v pokladně Rudolfina. Další informace jsou k dispozici na čísle 224 267 644, e-mailové adrese vstupenky@pkf.cz, na webových stránkách www.pkf.cz a na Facebooku. Video ochutnávku z minulého dílu Cyklu koncertů pro děti je možné zhlédnout na Youtube.

 

Autor:
Vydáno: