Zámek Mikulov

Jižní Morava je nádherným krajem, který je známý především jako vinařská oblast. Avšak nabízí nejrůznější zážitky nejen pro dospělé. Společný rodinný výlet zpestří třeba zastavení na zámku v Mikulově. A zde chvíli pobudeme i my…

Zámek Mikulov

V průběhu 13. století byl na vápencových útesech nad vsí postaven kamenný hrad. Střed stavby tvořil věžovitý palác ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Nyní je v těchto místech Sál předků. Středověké dějiny hradu Mikulov jsou však spojeny až s rodem Liechtensteinů. Ti získali Mikulov v roce 1249 od moravského markraběte a pozdějšího krále Přemysla Otakara II. Hrad byl zpevňován a zvětšovák kvůli své obranyschopnosti. Do jižního hradu se vstupovalo branou vytesanou ve skále mezi palácem a okrouhlou věží. Její dva gotické portály byly postaveny na přelomu 13. a 14. století. Dalším zajímavým a především nejvíce dochovaným objektem bývalého hradu je osmiboká kaple z roku 1380, zasvěcená Panně Marii a sv. Janovi Evangelistovi. V první polovině 15. století se hrad rozšířil severním směrem o předhradí chráněné hranolovou věží. Čtyři mohutné nárožní bastiony se zaoblenými čely, vysunuté výrazně nad útesy kopce zde vyrostly v 16. století.

Liechtensteinům patřil Mikulov až do roku 1560. Po té ho získal rod Kereczényiů a od roku 1575 byl v držení Dietrichsteinů, v jejichž majetku zůstal až do roku 1945.

Za Františka kardinála Dietrichsteina (1570-1636) začala přestavba hradní pevnosti v reprezentativní renesanční knížecí sídlo. Důraz byl kladen i na okolí zámku a po jeho obvodu byly navážkou zeminy vybudovány parkově upravené terasy. V roce 1719 došlo k velkému požáru Mikulova. Ten vážně zasáhl i zámek. Jeho obnovou byl pověřen vídeňský stavitel Christian Alexandr Oedtl. Na přestavbě zámku pracoval i brněnský architekt František Antonín Grimm. Sochařské práce převzal rakouský sochař Ignác Lengelacher. Umělecké kovářské práce pocházejí z dílny brněnského zámečníka Heinricha Gottfrieda Förstera.

Poslední úpravy zámku se uskutečnily v první polovině 19. století za knížete Františka Josefa Dietrichsteina. V závěru druhé světové války však zámek Mikulov vyhořel a v průběhu padesátých let 20. století byl opět obnoven díky plánům brněnského architekta Otakara Oplatka.

Otevírací doba:

duben, říjen, listopad
pátek-neděle, 9:00–16:00

květen, červen, září
úterý-neděle, 9:00–17:00

červenec a srpen
úterý-neděle, 9:00–18:00

Vstupné + okruhy

Celkový okruh:   150 Kč  •  rodinné vstupné  320 Kč  (cca 120 min.)
historie  •  zámecký sklep a obří sud  •  Víno napříč staletími  •  Římané a Germáni

Historie + zámecký sklep a obří sud:   120 Kč  (cca 90 min.)
Od gotiky po empír  •  Galerie Dietrichsteinů  •  zámecká knihovna  •  zámecký sklep a obří sud  •  tradiční vinařství  •  galerie vinařských lisů

Historie:   80 Kč  (cca 60 min.)
Od gotiky po empír  •  Galerie Dietrichsteinů  •  zámecká knihovna

Zámecký sklep a obří sud:   50 Kč  (cca 30 min.)
zámecký sklep a obří sud  •  tradiční vinařství  •  galerie vinařských lisů

Římané a Germáni v kraji pod Pálavou:   50 Kč  (cca 30 min.)

Víno napříč staletími:   50 Kč  (cca 30 min.)

Kaple:   30 Kč  (od 11:00 do 12:00)

Noční prohlídky:   150 Kč  •  rodinné vstupné 320 Kč
historie  •  Z pokladů mikulovských farností  •  představení na horním nádvoří  •  zámecká knihovna  •  zámecký sklep a obří sud  •  přípitek (každou středu v červenci v 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, každou středu v srpnu v 19:30, 20:00, 20:30, 21:00)

Sezónní výstavy:
Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje:   50 Kč
28. březen – 29. listopad 2015

Miroir Noir / Počiatok - Miloš Kopták, Rei Escalé:   50 Kč
27. březen – 24. květen 2015

Muzejní noc:   zdarma
22. květen 2015

Velký formát:   50 Kč
10. duben – 6. červenec 2015

Vydáno v Mikulově:   50 Kč
17. duben – 29. listopad 2015

Vydáno v Mikulově:   50 Kč
16. duben – 29. listopad 2015

festival Křehký Mikulov:   zdarma
29. květen - 31. květen 2015

výstava Křehký Mikulov:   50 Kč
1. červen - 31. srpen 2015

Loutky:   30 Kč
4. červen – 13. září 2015

Dílna:   50 Kč
9. srpen – 31. srpen 2015

Objednávky prohlídek do muzea na zámku v Mikulově (pokladna, informace)
tel.: 519 309 014, 777 061 230, 777 061 225, pokladna@rmm.cz, prosinec-březen: frantelova@rmm.cz, 777 061 225

Zdroj: www.rmm.cz

Autor:
Vydáno: