Za vodníkem Kabourkem na Kampu

Na vycházce podél vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si, zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, zda v Sovových mlýnech žijí sovy.

Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 15. 9. 2013 v 10:00 před domem „U Modré lišky“ (Na Kampě 498/1, Praha 1). Cena 100/70 Kč.

Autor:
Vydáno: