XI. Pražská muzejní noc v 2014

XI. Pražská muzejní noc v 2014Národní technické muzeum

XI. Pražská muzejní noc v 2014

Národní technické muzeum se také letos připojilo k Pražské muzejní noci spolu s dalšími kulturními institucemi a připravilo na sobotní noc 14. června 2014 bohatý program.

Program začíná v 19 hodin a končí jednu hodinu po půlnoci a aktivity se budou odehrávat jak v budově muzea, tak ve venkovním areálu muzea.
Během X. Pražské muzejní noci navštívilo Národní technické muzeum v Praze 10 893 návštěvníků.

Venkovní část:

Důlní svítidla
Předvádění funkčních důlních lamp (lojové, olejové, benzínky, karbidové, elektrické). Akce souvisí s expozicí Hornictví, která je během PMN uzavřena.

Tavba železné rudy v replice slovanské pece
Ukázka raně středověké technologie přímé výroby železa v replice slovanské hliněné pece. Akce souvisí s expozicí Hutnictví, která je během PMN uzavřena.

Vozidla ze sbírek NTM
Prezentace vybraných vozidel ze sbírek NTM, např. motocykly Čechie a Poustka.

Demonstrace motoru
Demonstrace stabilního benzinového motoru LORENZ.
Provoz koňského spřežení s poštovním a hasičským vozem

Koňské spřežení, které bude objíždět budovu muzea, potáhne střídavě historický poštovní vůz a koněspřežnou hasicí stříkačku.

V prostoru muzea:

Hudba ve spirále
Provoz nejstaršího gramofonu Berliner typ D, Jukeboxu Festival stereo-magic ze 70. let 20. století, poslech hudby z fonografického válečků z dílny Thomase Alvy Edisona. Předvedení flašinetu. Program tematicky souvisí s výstavou Hudba ve spirále.

Ukázky knihtisku na ručních lisech
Hotové tisky si mohou návštěvníci odnést.

Historický fotoateliér
Fotografování v improvizovaném historickém fotoateliéru. Fotografie se budou na místě tisk-nout. V případě příznivého počasí ve venkovní části areálu NTM.

Posouzení starých fotografických a filmových přístrojů a pomůcek
Vezměte s sebou do muzea svůj starý fotoaparát nebo kameru, řekneme vám, o jaký přístroj se jedná, kdy a kde byl vyroben a jakou může mít dnes hodnotu.

Věda a technika na ČVUT má smysl
Návštěvníci si mohou vyzkoušet, že věda a technika může být i zábavná, a to na interaktivních modelech z různých pracovišť ČVUT.

Do 12.00

Kubistické formy v architektuře
Prezentace s vysvětlením tvarové spojitosti krystalů a kubistických forem v architektuře.

Dalekohledy
Představení stěžejní pomůcky astronomů – dalekohledů a pozorování cílů.

První sbírkový předmět Národního technického muzea a výroba cukru u nás
Slečna Kostka Cukrová a dobrý duch Cukrovít představí návštěvníkům model cukrovaru, vý-voj výroby cukru a příběh první cukrové kostky.

Autor:
Vydáno: