Vzpomínky na sočskou frontu

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze a Vojenský historický ústav Praha Vás zvou na výstavu "Vzpomínky na sočskou frontu", jež vznikla u příležitosti blížícího se 100. výročí konce 1. světové války. Expozice zobrazuje průběh bitev na sočské frontě se zvláštním důrazem na aktivní působení českých vojáků, život na frontě v době klidu, památníky padlých vojáků, zdůrazňuje projekt nadace Cesta míru či kostel Sv. Ducha v Javorci a větší muzea z Posočské oblasti, jejichž expozice je věnovaná tématice Sočské fronty a první světové války.

Vzpomínky na sočskou frontu

Řeka Soča (slovinsky) nebo Isonzo (italsky, německy) je ve spojení s historií první světové války synonymem masových bitev. Jméno Soča se pak v literatuře Velké války proměnilo v příznačný název “Krvavá řeka“. Válečné operace se v této oblasti odehrávaly na severu od Tolminské kotliny až k pobřeží Jadranu. Svým rozsahem si v ničem nezadaly s krvavým běsněním zákopové války západní fronty. Vyčerpávající boje, vlekoucí se s krátkými přestávkami od pozdního jara roku 1915 až do podzimu roku 1917, za přetrvávající italské přesily v živé síle i zbraních, znamenaly mimořádné bojové vypětí sil rakousko – uherské armády. V neposlední řadě se k válečnému běsnění a utrpení vojáků přidalo i extrémní přírodní prostředí, nemoci a nevyzpytatelné počasí. Je důležité připomenout si toto období historie první světové války už jen proto, že v něm bojovala a často padla velká řada našich krajanů...

Na slovinské straně obsah výstavy aktivně spoluutvářely Tolminské muzeum, nadace Cesta míru v Posočí a Historický institut Milka Kosa Výzkumného střediska Slovinské akademie věd a umění (ZRC SAZU). Expozice je zahrnuta do oslav 100. výročí konce první světové války, konajících se pod záštitou slovinského Národního odboru. 16 informačních panelů je doplněno o různorodé exponáty a to jak ze sbírky Jihočeského muzea,  tak i řady soukromých sbírek.

Expozice je přístupná od 12. listopadu 2017 do 31. prosince 2017. Otevírací doba: úterý - neděle, svátky od 9:00 do 17:30.

Autor:
Vydáno: