Vzácné dokumenty zapsané na seznam Paměť světa UNESCO k vidění v Národním technickém muzeu

Unikátní Kynžvartská daguerrotypie, Archiv Leoše Janáčka a Camociova mapa Malty byly zapsány do prestižního mezinárodního registru Paměť světa UNESCO. Uvedené dokumenty byly oceněny jako jedinečné doklady světového kulturního dědictví, veřejnost bude mít zcela mimořádnou příležitost všechny vidět od 5. do 11. dubna 2018 v Národním technickém muzeu.

Vzácné dokumenty zapsané na seznam Paměť světa UNESCO k vidění v Národním technickém muzeu

Autorem Kynžvartské daguerrotypie je Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851), samotný vynálezce daguerrotypického procesu. Daguerre tento obraz zhotovil v roce 1839 a daroval jej rakouskému kancléři Metternichovi (1773–1859). Daguerrotypie je nejstarším prakticky používaným fotografickým procesem, který byl vhodný pro každodenní použití. Kynžvartská daguerrotypie se řadí k nejstarším exemplářům daguerrotypických obrazů na světě, je proto jedinečnou reprezentantkou vzniku nového média, které zásadně ovlivnilo vývoj lidské společnosti. Přes předchozí, souběžné i následující objevy v oblasti fotografie je vynález daguerrotypického postupu dodnes považován za okamžik zrození fotografie. Na rozdíl od většiny ostatních Daguerrových děl se Kynžvartská daguerrotypie dochovala v původní adjustaci a mezi nejstaršími daguerrotypiemi patří k těm nejzachovalejším, což z ní činí dokument mimořádné hodnoty. Kynžvartská daguerrotypie proto zaujímá mimořádné postavení ve světové historii fotografie a vizuální kultury. Národní technické muzeum má Kynžvartskou daguerrotypii dlouhodobě zapůjčenou z Národního památkového ústavu, který ji spravuje jménem vlastníka – českého státu.

Archiv Leoše Janáčka je dokumentární fond, který spravuje Moravské zemské muzeum. Zahrnuje pozůstalost jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Fond obsahuje kompletní písemnou skladatelovu pozůstalost a množství dalších materiálů, které do něj byly postupně začleňovány v letech po Janáčkově smrti. Ve své celistvosti je tento fond zcela výjimečný. Až na několik výjimek obsahuje všechny autografy Janáčkových skladeb, jejich autorizované opisy a autorské tiskové korektury, první poznámkovaná vydání, skladatelovy rukopisy libret, literárních a odborných studií, skladatelovy zápisníky, Janáčkovu knihovnu s mnohými vlastnoručně poznámkovanými svazky beletristických a odborných knih. Zcela zásadní je soubor Janáčkovy korespondence, který obsahuje více než 14.000 jednotek. Řada dokumentů uložených v Janáčkově archivu zároveň přináší cennou reflexi tehdejšího kulturního, společenského a politického života. Unikátně dochovaný soubor dokumentů k životu a dílu tvůrce tak čítá dohromady desítky tisíc položek.

Camociova mapa Malty znázorňuje bitvu o přístav na severovýchodě Malty známou jako Velké obležení. Roku 1565 zaútočilo na Maltu 40 tisícihlavé turecké vojsko sultána Sulejmana I. Proti nim stálo jen 540 maltských řádových rytířů a 8 tisíc Malťanů. Díky statečnosti obránců i pomoci sicilského místokrále, Garcii de Toledo, byli Turci poraženi. Čtyři mapy tím, jak vycházely od srpna do října roku 1565, Evropany rychle informovaly o průběhu bitvy. 2. verze je dnes uložena v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK v Praze, verze 1, 3 a 4 se nacházejí v Národním muzeu výtvarného umění ve Vallettě. Jde o jedinečné světové unikáty zobrazující Vallettu před zásadní přestavbou.

Národní technické muzeum, Národní památkový ústav, Moravské zemské muzeum a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy společnými silami připravily prezentaci uvedených dokumentů a veřejnosti nabízejí ojedinělou možnost vidět je od 5. do 11. dubna 2018 v Národním technickém muzeu.

Autor:
Vydáno: