Výstava Zoo Ostrava na vybraných nádražích v kraji

Po vybraných nádražích v Moravskoslezském kraji putuje výstava o záchranných projektech, na nichž se podílí ostravská zoologická zahrada. Cestující si tak mohou ukrátit čas při čekání na vlak a dozvědět se, jak zoo pomáhá chránit přírodu. Aktuálně se výstava nachází na nádraží Ostrava-Svinov, v červnu bude k vidění v Bohumíně, v červenci na východním nádraží v Opavě a v srpnu pak na hlavním nádraží v Ostravě.

Výstava Zoo Ostrava na vybraných nádražích v kraji

Novodobé moderní zoologické zahrady se již dávno nezaměřují na chov co největšího množství atraktivních exotických zvířat, ale věnují se chovu převážně těch druhů, které patří v přírodě k ohroženým, případně z ní byly již zcela vyhubeny. Udržují tak záložní populaci daného druhu v lidské péči, aby nedošlo k jeho úplnému vymizení z planety. Přispívají tak k ochraně biologické rozmanitosti a pomáhají uchovat vzácná zvířata pro příští generace.

Rovněž aktivity ostravské zoologické zahrady se neodehrávají pouze uvnitř areálu zoo, ale probíhají i za jejími branami. Zoo je zapojena do čtrnácti záchranných projektů, které probíhají ve třech světadílech – v Asii, v Africe, v Evropě. Podporuje např. boj proti nelegálnímu obchodu se zvířaty na Sumatře, záchranu největší antilopy světa v Senegalu, výzkum sloních nemocí, obnovu populace orla skalního v České republice, odkud byl v minulosti zcela vyhuben. Zoo Ostrava rovněž participuje na několika tzv. repatriačních projektech, jejichž cílem je posílit divoké populace ohrožených evropských druhů vypouštěním jedinců odchovaných v lidské péči do přírody. Do konce roku 2015 bezplatně poskytla pro vypuštění více než 500 zvířat. Bylo mezi nimi 400 sov pálených, 92 sýčků, 12 orlosupů bradatých, jeden sup hnědý, sup bělohlavý nebo puštík bělavý.

Všechny záchranné projekty podporují i všichni návštěvníci Zoo Ostrava – od 1. ledna 2016 je z každého vstupu věnována 1 Kč na ochranu přírody ve výše zmíněných lokalitách.

Pokud se chcete o projektech i o zvířatech dozvědět více, zastavte se na vybraných vlakových nádražích:

květen 2016 – nádraží Ostrava-Svinov
červen 2016 – nádraží Bohumín
červenec 2016 – nádraží Opava východ
srpen 2016 – nádraží Ostrava hl. n.

Děkujeme Českým drahám – národnímu dopravci za poskytnutí výstavních prostor a možnost prezentovat výstavu široké veřejnosti!

Foto: Pavel Vlček

Autor:
Vydáno: