Výstava „Zoo Brno – hledání identity“

Brněnská zoologická zahrada bude od 16. 12. 2017 hostit výstavu Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně s názvem Zoo Brno – hledání identity. Výstava prezentuje soubor zajímavých studentských návrhů, které vznikly v průběhu dvanácti let spolupráce s brněnskou zoo. Výstava je rozdělena do pěti tematických okruhů, které prezentují práce zaměřené na konkrétní návrhy do určité lokality a je rozmístěna do pěti různých objektů po celé zoologické zahradě.

Dnešní zoologická zahrada je velmi složitý organizmus zajišťující celou škálu nejrůznějších funkcí a činností. Základní filozofii zoo a zoologických expozic musí zákonitě akceptovat také urbanistická, architektonická a stavebně-konstrukční forma.

„Snad nejvíce se nové koncepční přístupy, smělost řešení a odvaha experimentovat prosazují ve světě mladých, v našem případě studentů, budoucích architektů. Jistěže jde o jev naprosto logický. Jejich svět ještě není zatížen realitou všedních dnů. Přesto lze v záplavě utopických návrhů nacházet poměrně často koncepty, které přinejmenším donutí k hlubšímu zamyšlení a zaslouží tudíž naši pozornost,“ upřesňuje vedoucí studentských prací doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 16. prosince 2017 do konce února 2018.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: