Výstava Vánoce v poli 1914 - 1918

"Vánoce většina z nás vnímá jako období klidu, míru, rodinné soudržnosti, radostného rozjímání. Ale ne vždy tomu tak bylo, jako v případě nejrůznějších válečných konfliktů. A jedním z těch nejstrašlivějších byla první světová válka. Ovšem i zde na bojištích, ve vymrzlých zákopech, našla svůj domov trocha lidskosti a vnitřního duchovního usebrání. Doplnění stávající expozice Vzpomínky na sočskou frontu představí válečnou korespondenci rakousko-uherských vojáků na frontě během Vánoc," říká garant výstavy Mgr. Hynek Rulíšek.

Výstava Vánoce v poli 1914 - 1918

V  prvním válečném roce, proběhlo na západní frontě neoficiální tzv. Vánoční příměří.  25. prosince nedaleko belgického města Ypry se nad německými zákopy rozezněly vánoční koledy. Následně vyšli vojáci ze zákopů a setkali se mezi oběma liniemi, na „území nikoho“. A tak se stalo; popřáli si hezké svátky, došlo i na předání drobných dárků a dokonce odehrání několika fotbalových utkání. Zanedlouho se však vraždění rozjelo nanovo a vojáci, kteří zažili tyto výjimečné okamžiky, byli nezřídka přeloženi k  jiným jednotkám, na jiné úseky fronty či jinak potrestáni. Většina z  nich se konce války nedožila. Už žádný další rok se tento záchvěv lidskosti uprostřed smrti a zmaru neuskutečnil. V dalších letech byly mnohdy na tento čas naplánovány různé ofenzivy. Třeba ruské akce proti rakousko – uherským vojákům; jednak sami svátky slavili v  jiném čase, jednak počítali s  oslabenější morálkou svých protivníků.

Způsobem, jakým ulevit stesku po domově a blízkých, byla samozřejmě pošta. Ta nabývala právě o vánočních svátcích ještě většího významu. Jednak pro potěchu ducha, ale také pro přilepšenou synům a otcům strádajícím „tam daleko v  cizí zemi“. Pro tento účel fungovala v rakousko – uherské armádě organizace c. a k. polní pošty, která se organizačně dělila na správní a výkonnou (manipulační) službu. Správní službu obstarávalo v nejvyšší instanci c. a k. generální ředitelství polní pošty (k.u.k. General-Feldpostdirektion) a c. a k. armádní poštovní ředitelství (k.u.k. Armeepostdirektionen). Generální ředitelství polní pošty, v  jehož čele stál c. a k. generální ředitel polní pošty (k.u.k. General-Feldpostdirektor). Bylo přiděleno k  vrchnímu etapnímu neboli staničnímu velitelství (Etappenoberkommando), odkud řídilo veškerou polní poštovní službu. Generální ředitel polní pošty měl kromě toho zodpovědnost za spolupráci mezi polní a civilní poštou. Velkou zajímavostí je, že v letech 1914 – 1916 byl generálním ředitelem rakouské polní pošty Čech Jan Baptista Vaclík, rodák z  Plavu u Českých Budějovic.

Armádní poštovní ředitelství, zřizované při každé armádě (koncem války jich bylo dvanáct) pod příslušným číslem, byla začleněna v  armádním etapním velitelství (Armee-Etappenkommando), kde měla na starosti řízení polní poštovní služby uvnitř té které armády a v  jejím staničním obvodu. V  jejich čele stáli armádní poštovní ředitelé (Armeepostdirektoren), jež jmenoval – stejně jako generálního ředitele polní pošty – císař na návrh říšského ministerstva války, resp. ministerstva obchodu.

Kultura svátečních pohlednic se šířila již od konce 19. století. Do podoby svátečních pohlednic se tak nevyhnutelně vepsala i dlouhotrvající válka. Každý rok vydávala pošta oficiální vánoční pohlednici, vedle níž se objevilo i množství dalších se svátečními motivy, které v  době ozbrojeného konfliktu ostře kontrastovaly s  těmi válečnými. Stát si byl velice dobře vědom, že zejména vánoční svátky přináší vyšší citové vypětí, a využíval tak poštovní službu k  různým akcím, které měly Vánoce na frontě zpříjemnit. Prostřednictvím tisku tak byla již na Vánoce r. 1914 vyhlášena sbírka dárků pro vojíny v  poli, stejně jako bylo i vydáno upozornění o zvýšeném pracovním nasazení poštovních služeben, aby se zásilky včas dostaly na místo určení.

Výstava Vánoce v poli 1914 - 1918 potrvá od 2. prosince 2017 do 7. ledna 2018. Otevírací doba: úterý - neděle, svátky od 9:00 do 17:30. O svátcích je muzeum otevřeno následovně:

neděle 24.12. 2017 (9:00 – 13:00 hodin); pondělí 25.12. 2017 (9:00 – 17:30 hodin); úterý 26.12. 2017 (9:00 – 17:30 hodin); neděle 31.12. 2017 (9:00 – 13:00 hodin); pondělí 1.1. 2018 (9:00 – 17:30 hodin).

Zdroje: J. Kramář, T. Kavka, M. Jahoda: Klenoty poštovního muzea – Pošta za velké války, Česká pošta, s. p., r. 2014.

Autor:
Vydáno: