Výstava Praha Husova a husitská

Výstava Praha Husova a husitská / 1415‒2015, kterou pořádá Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy v Clam-Gallasově paláci od 25. 9. 2015 do24. 1. 2016, byla 4. 11. 2015 obohacena o dva deskové obrazy z přelomu 15. a 16. století. Od 10. listopadu 2015 bude z Knihovny Národního muzea na výstavu zapůjčen pouze na 9 dní rukopis Starých letopisů českých.

Od 18. listopadu 2015 budete mít možnost na výstavě spatřit originál bohatě iluminovaného rukopisu Brevíře Benedikta z Valdštejna z fondu Národní knihovny. V rámci výstavy probíhají komentované prohlídky s prof. PhDr. Petrem Čornejem, DrSc a edukační program pro školy vytvořený lektorským oddělením Muzea hlavního města Prahy.

Od 4. 11. 2015 je výstava Praha Husova a husitská /1415‒2015, kterou pořádá Archiv hlavního města Prahy a Muzeum hlavního města Prahy v Clam-Gallasově paláci, obohacena o dva deskové obrazy z přelomu 15. a 16. století – křídlo retáblu z Roudník s malbou upálení Jana Husa a predelu retáblu z Chrudimi s vyobrazením Jana Husa a Jeronýma Pražského jako světců. Z dobových uměleckých skvostů jsou dále po celou dobu výstavy k vidění Madona svatovítská, Bolestný Kristus z Týnského chrámu nebo gotické plastiky bolestných Kristů ze Staroměstské i Novoměstské radnice.

Pouze na 9 dní bude od 10. 11. 2015 z knihovny Národního muzea zapůjčen rukopis Starých letopisů českých.

Od 18. 12. 2015 bude možno spatřit originál bohatě iluminovaného rukopisu Brevíře Benedikta z Valdštejna z fondu Národní knihovny. Jedná se o rukopis, nazvaný po svém pozdějším majiteli ‒ kaminském biskupovi Benediktu z Valdštejna, který si pořídil neznámý svatovítský kanovník. Orientaci v objemné knize, obsahující soubory modliteb recitovaných v určitých hodinách dne, uspořádané podle průběhu liturgického roku, usnadňuje nezvykle bohatá malířská výzdoba. Podílelo se na ní několik iluminátorů, největší část pochází z ruky malíře, který se vyučil v dílně Mistra Hasenburského misálu.

V rámci výstavy probíhají komentované prohlídky výstavy s prof. PhDr. Petrem Čornejem, DrSc, a to 11. 11. 2015 a 13. 1. 2016 vždy od 16.00 hod.

Lektorské oddělení Muzea hlavního města Prahy připravilo edukační program pro školy, který využívá jedinečné příležitosti vidět na jednom místě shromážděné exponáty, které vytvářejí plastický obraz kališnické Prahy. S pomocí vybraných exponátů si pak žáci pod vedením lektora mohou upevnit pojmy, jakými jsou „kališnictví“, „podobojí“, „kompaktáta“, „husitství“ apod., a porozumět vztahům mezi nimi. Součástí programu je pracovní list.

Základní vstupné na výstavu je 80 Kč, snížené 40 Kč. K výstavě byla vydána publikace.

Autor:
Vydáno: