Výstava „Osobní automobily Praga“

„Praga - latinsky vlastně Praha. Neexistuje ve světě jméno automobilky, která nese ve svém názvu nikoliv jméno svého zakladatele, ale jméno města ve kterém vznikla a k tomu ještě města, které je více jak 1000 let městem hlavním. Škoda jen, že výroba světově proslulých automobilů Praga už patří do historie, ale tak to v životě chodí.“ říká generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Velmi významné místo v dějinách českého automobilového průmyslu má automobilka Praga, tedy automobilní oddělení největšího pražského strojírenského podniku, který postupně nesl názvy První českomoravská továrna na stroje v Praze, Českomoravská-Kolben a Českomoravská-Kolben-Daněk.

Automobilka se sídlem v Praze-Libni byla založena v roce 1907 a v následujících čtyřech desetiletích tvořila spolu s továrnami Laurin & Klement – Škoda v Mladé Boleslavi a NW – Tatra v Kopřivnici „velkou trojku“ domácích automobilových výrobců. V druhé polovině dvacátých let a na přelomu let třicátých byly pragovky dokonce nejprodávanějšími vozy na domácím trhu. Zákazník si mohl vybrat v široké nabídce osobních automobilů od malého vozu Praga Piccolo litrové třídy až po čtyřlitrový luxusní automobil Praga Grand, se kterým jezdil i prezident Masaryk. Významnou část produkce továrny pak tvořily i užitkové automobily, vyráběné ve velmi širokém výběru nástaveb – od nákladních valníků a cisteren, přes autobusy a sanitky, až například po požární a popelářské automobily.

Výrobu osobních automobilů Praga ukončila druhá světová válka. Po roce 1947 byly pod značkou Praga vyráběny již jen nákladní automobily.

Národní technické muzeum v Praze se ve spolupráci s Automuzeem Praga ve Zbuzanech a za přispění několika soukromých sběratelů rozhodlo výrobu osobních automobilů Praga připomenout samostatnou výstavou. Ta sestává z patnácti historických automobilů Praga z let 1910 až 1939, které doplňuje jedno atraktivní současné překvapení.

Automuzeum Praga bylo založeno v roce 1957. Hlavním cílem založení muzea bylo zmapování historie naší největší automobilky a vlastně tím i historie českého automobilového průmyslu, který ve své době patřil k evropské špičce.

Automuzeum Praga je uváděno ve všech seznamech světových muzeí a je hodnoceno kulturní komisí UNESCO jako třetí největší značková sbírka na světě, která svým rozsahem překračuje rámec České republiky a je obrazem naší slavné historie, kterou se tímto podařilo uchovat pro další generace a kterou se právem můžeme pyšnit. V roce 2000 bylo automuzeum Praga v rámci projektu Praha – Evropské město kultury otevřeno pro veřejnost.

Historii Automuzea popisuje pan Emil Příhoda. Předem mně dovolte, abych se představil. Před více než čtyřiceti léty jsem začal se zájmem sbírat historické automobily z české produkce a nejprve pokusem soustředit řadu exemplářů zastupující alespoň jedním kusem všechny české výrobce. Časem jsem poznal, že jsem si stanovil úkol příliš široký a soustředil se pouze na značku Praga z Prahy. Ač značně menší než dnes, byla sbírka vyhlášena za museální již v roce 1957.

Stávající rozměr sbírky dnes představuje více než sedmdesát kusů automobilů - či dopravních prostředků představující produkci automobilů Praga z let 1908-1989 ve všech druzích provozní upotřebitelnosti: automobily osobní, nákladní, speciální, motocykly, autobusy, traktory, pluhy, silniční stroje. Sbírku doplňují dokumenty a psané materiály v počtu 249.086 kusů, technickou dokumentaci sestávající z výrobních výkresů, katalogů náhradních dílů, kusovníků, návodů k obsluze, prospektů, schvalovacích protokolů, technických policejních a vojenských předpisů s tímto souvisejících, odborné a populární časopisy. Dále pak značné množství dokumentů filmových, fotografických, gramofonové desky, tendenční poštovní známky, autoklubové odznaky vozové i klopové, účastenské plakety, ceny, dosažené sportovní výsledky, reklamní materiály, stojany pohonných hmot, kolekce státních poznávacích značek, silniční značky a řada jednotlivých exponátů souvisejících s existencí dopravy.

Materiály jsou některé i zahraniční výroby, písemné dokumenty jsou pak v řadě cizích jazyků. Pro svůj specifický obsah a gradaci rozměru je sbírka již po řadu let presentována mezi první muzea ve světě, v řadě informací a programech československého, českého a zahraničního rozhlasu, tisku, televize, filmech a před řadou let byla sbírka - muzeum zařazena a je stále presentována v informačních materiálech o automuzeích ve světě. Sbírkové předměty jsou trvale využívány pro udržení jejich živosti k fotografování pro různé účely, filmovými, televizními, reklamními a výstavnickými organizacemi. Museální předměty se rovněž používají pro vlastní dílčí výstavy a řadu společenských akcí v naší republice i v cizině.

Autor:
Vydáno: