Výstava Magičtí Lucemburkové

Cílem výstavy je přiblížit vládu lucemburské dynastie v českých zemích, vyzvednout nejvýznamnější mezníky jejich panování a přiblížit nejen jednotlivé představitele rodu, ale i významné osobnosti jejich doby, jež se nesmazatelně zapsaly do našich dějin.

Výstava Magičtí Lucemburkové

Návštěvníkům výstavy se nabízí možnost shlédnout:

- Originální repliky korunovačních klenotů, koruny Svaté říše římské a svatováclavské koruny, které speciálně pro tento projekt vyrobil světoznámý mistr Jiří Urban
- 3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb z doby lucemburské, mezi nimi Karlštejn a Karlův most
- Faksimile dobových rukopisů s nádhernými ilustracemi
- Sochy panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra

Největším unikátem je sbírka faksimilií představující proslulou knihovnu Václava IV., přesněji to, co se z ní dochovalo. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do unikátní, bohatě iluminované Václavovy Bible, nejluxusnějšího opisu Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 nebo části jeho astronomických kodexů. Dalším lákadlem je autorský exemplář díla Bellifortis Konráda Kyesera.

Pro malé návštěvníky máme připravenou středověkou hernu, kde poznají, s jakými hračkami si hrály děti před sedmi staletími. Výstava je otevřena denně od 21.5.2016 do 21.7.2016 v otvírací době zámku. Informace naleznete zde

Školním skupinám nabízíme možnost shlédnout výstavu v rámci vzdělávacího programu „Na královském dvoře“.

Autor:
Vydáno: