Výlet do minulosti

O prodlouženém víkendu 13.-15. září se zahrada připojí k městským slavnostem Táborská setkání, a to akcí nazvanou Po stopách zvířat středověku. Právě medvěd byl před staletími šelmou, které se v lesích české kotliny velmi dobře dařilo. Dnes ale patří na území ČR ke zvířatům kriticky ohroženým vyhynutím.

Z akcí ve znamení středověku budou profitovat i návštěvníci zoo, protože mohou získat 20% slevu z ceny vstupného, pokud se u pokladny prokážou vstupenkou na Táborská setkání. Po stopách zvířat středověku se vydají hlavně zvídavé děti, pro které pořadatelé připravili soutěž plnou zajímavých informací. Týkají se právě zvířat volně žijících v českých a moravských hvozdech v období před mnoha staletími. Účastníci hry budou zjišťovat odpovědi na otázky a po odevzdání vyplněné soutěžní karty získají při odchodu ze zoo symbolickou odměnu.

A protože jde o zcela mimořádný víkend, připravili pracovníci táborské zoo na sobotu hned několik komentovaných krmení, která se nevidí tak často. Mimořádně nakrmí před návštěvníky jeleny evropské (od 11 hodin), medvědy hnědé (od 13 hodin) a zubra evropského (od 14 hodin). Samozřejmě s odborným výkladem ošetřovatelů o stravování konkrétních zvířat. Aby to nebylo líto zvířatům, která se v české kotlině nevyskytovala, bude s příslušným komentářem před zájemci v sobotu zcela výjimečně nakrmena také čtveřice vlků arktických (od 15 hodin).

Ke „středověkým“ zvířatům patří mimo jiné zubr evropský, který byl na území dnešní ČR vyhuben zhruba v polovině 18. století. Pávě jeho chov a výzkum jsou vlajkovou lodí táborské zoo, letos se tady narodilo v pořadí už čtvrté mládě. A protože cílem zahrady je především návrat impozantního sudokopytníka do přírody, blíží se doba, kdy se ošetřovatelé s některými z odchovanců budou loučit. Největší suchozemský savec Evropy, pocházející z Tábora, dostane výsadu žít volně – ovšem nebude na území, kde by tento více než půltunový gigant mohl přijít do přímého kontaktu s člověkem.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: