Velikonoce v Muzeu hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy pořádá jako v předchozích letech v rámci velikonočních svátků v hlavní budově muzea a v Zámeckém areálu Ctěnice bohatý program. Na Velikonoční pondělí budou mít všechny objekty Muzea hlavního města Prahy otevřeno jako v pracovní den.

Pražské hravé Velikonoce v hlavní budově muzea

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy pořádá projekt Pražské hravé Velikonoce od 28. 3. 2015 do 6. 4. 2015 v hlavní budově muzea. Součástí projektu je menší velikonoční výstava, na které se podílejí studenti SŠ a OU z Prahy a soutěž O nejhezčí kraslici. V rámci projektu Pražské hravé Velikonoce se uskuteční také doprovodné programy. Školy a široká veřejnost si během doprovodných programů budou moci vyzkoušet pečení a zdobení perníčků z dřevěných forem, zdobení velikonočních kraslic voskem, výrobu figurek a dekorací z různých materiálů a všechny své výrobky si budou moci odnést domů.

Doprovodné programy:

28. 3. 2015
9.15–16.30
Výroba figurek z kukuřičného šustí, pletení velikonočních dekorací z pedigu, řezbářská dílna.

29. 3. 2015
9.15–16.30
Zdobení kraslic voskem, pletení pomlázek z vrbového proutí, výroba velikonočních dekorací z pedigu, řezbářská dílna.

1. 4. 2015
9.15–16.30
Pečení perníčků z dřevěných forem (pouze pro školy na objednávku,
telefon: 224 815 850; 724 518 255; e-mail: suska@muzeumprahy.cz).

3. 4. 2015
9.15–14.00
Zdobení velikonočních perníčků (pouze pro školy na objednávku,
telefon: 224 815 850; 724 518 255; e-mail: suska@muzeumprahy.cz).

4. 4. 2015
9.15–16.30
Zdobení kraslic voskem, zdobení kraslic madeirovou technikou, výroba velikonočních dekorací z pedigu, pletení pomlázek z vrbového proutí.

Vstupné na doprovodné programy je 30 Kč.

Velikonoce ve Ctěnicích

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Velikonoční dílny pro děti i dospělé
28. 3. 2015
10:00–17:00 výstavní sál Špejchar
Řemeslné dílny nabídnou ukázku a výrobu vizovického dekorativního pečiva, pletení mrskaček z pružných vrbových proutků, tvorbu hanáckých kraslic technikou zvanou slaměná intarzie, ukázky drátenického řemesla, výrobu drátkovaných velikonočních symbolů, pečení či ochutnávku medem mazaných jidášů, tvoření velikonočních figurek a dekorací z marcipánu a malbu vejdunků voskovou technikou.

Pašijový koncert s komorním souborem MUSICA BOHEMICA
29. 3. 2015
od 15:00 sál Kočárovna
Umělecký vedoucí Jaroslav Krček, dirigent a hudební skladatel, soubor založil v roce 1975 a od té doby je Musica Bohemica zárukou špičkové umělecké kvality. Jaroslav Krček je zcela vyhraněnou skladatelskou osobností, u níž se prolínají hudební sféry u jiných autorů těžko slučitelné. Adaptace lidových předloh, staré duchovní písně z renesančních a barokních kancionálů i vlastní vokálně instrumentální dílo Jaroslava Krčka je v podání souboru Musica Bohemica zcela nezaměnitelné. Na tomto koncertu zazní mešní a pašijové písně, ukolébavky i české lidové písně.

Vstupné na koncert 150,- Kč / snížené vstupné 70,- Kč pro děti od 4–14 let

Předprodej vstupenek na koncert v pokladně Zámeckého areálu ve Ctěnicích nebo je možné si po objednání vstupenky vyzvednou a zaplatit v hotovosti v budově ředitelství Muzea hlavního města Prahy, Kožná 1, Praha 1 (roh Melantrichovy ulice) 3. patro.
Lístky budou připraveny po předchozí dohodě s pí Demeterovou: demeterova@muzeumprahy.cz, telefon: 221 012 930.
Platba v hotovosti při převzetí.

Autor:
Vydáno: