Velikonoce v Muzeu hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy pořádá jako každý rok v rámci velikonočních svátků v hlavní budově muzea a v Zámeckém areálu Ctěnice bohatý program. Na Velikonoční pondělí bude otevřeno v hlavní budově muzea od 9 do 18 hodin, v Zámeckém areálu Ctěnice a Podskalské celnici na Výtoni od 10 do 18 hodin. Pražské věže budou mít otevřeno od 10 do 22 hodin.

Pražské hravé Velikonoce v hlavní budově muzea

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy pořádá projekt Pražské hravé Velikonoce od 9. 4. 2014 do 22. 4. 2014 v hlavní budově muzea. Součástí projektu je menší velikonoční výstava, na které se podílejí studenti SŠ a OU z Prahy a soutěž O nejhezčí kraslici. V rámci projektu Pražské hravé Velikonoce se uskuteční také doprovodné programy. Školy a široká veřejnost si během doprovodných programů budou moci vyzkoušet pečení a zdobení perníčků z dřevěných forem, zdobení velikonočních kraslic voskem, výrobu figurek a dekorací z různých materiálů a všechny své výrobky si budou moci odnést domů.

soutěž O nejhezčí kraslici
Tématem soutěže je zhotovení velikonoční kraslice pomocí techniky a vzoru, které vyházejí z tradic na území Čech a Moravy.
Soutěž probíhá ve třech kategoriích:
1. kategorie: žáci 1. a 2. třídy základních škol, žáci 1.–5. třídy speciálních škol
2. kategorie: žáci 3.–5. třídy základních škol, žáci speciálních škol od 5. třídy výše
3. kategorie: žáci 6.–9. třídy základních škol, žáci osmiletých gymnázií

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, naleznou více informací o podmínkách soutěže na stránce http://www.muzeumprahy.cz/soutez-o-nejhezci-kraslici/

Vítězné kraslice budou vystaveny v Muzeu hlavního města Prahy v době od 11. 4. od
15 hodin do 22. 4. 2014.

Doprovodné programy k projektu pro školy a pro širokou veřejnost:

9. 4. 2014
Pečení perníčků z dřevěných forem (pouze pro ZŠ na objednávku, tel.: 224 815 850, 724 518 255, e-mail: suska@muzeumprahy.cz)

10. 4. 2014
Zdobení velikonočních perníčků (pouze pro ZŠ na objednávku, tel.: 224 815 850, 724 518 255, e-mail: suska@muzeumprahy.cz)

12. 4. 2014
Zdobení kraslic voskem, výroba velikonočních dekorací z pedigu, pergamano ‒velikonoční přáníčka, řezbářská dílna (9.15–16.30)

13. 4. 2014
Zdobení kraslic voskem, výroba figurek z kukuřičného šustí, velikonoční dekorace z pedigu, řezbářská dílna (9.15–16.30)

19. 4. 2014
Zdobení kraslic voskem, batikováním, polepováním slámou, škrábáním, pletení pomlázek (9.15–16.30)

Návštěvníci si mohou sami vyzkoušet základní techniky práce a odnést si domů vlastnoručně zhotovený výrobek.

Vstupné na doprovodné programy je 30 Kč.

Velikonoce ve Ctěnicích

Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Zámecký areál Ctěnice pořádá od 12. 4. do 13. 4. Velikonoce ve Ctěnicích. Ve výstavním sále špejchar budou připraveny velikonoční tvůrčí dílny, v jejichž rámci si návštěvníci budou moci uplést vlastní pomlázku a vyrobit další typické velikonoční předměty. Koncert souboru Spirituál kvintet o den později zahájí Rok české hudby ve Ctěnicích, během kterého se představí 6. 7. 2014 Iva Bittová, 20. 7. Karel Plíhal, 31. 8. Dětská opera Praha a 6. 12. Chorea bohemica.

12. 4. 2014 od 10:00 do 17:30 hodin
Velikonoční tvůrčí dílny, výstavní sál špejchar
Již podruhé se v Zámeckém areálu Ctěnice uskuteční řemeslné velikonoční dílny inspirované vším, co k Velikonocům patří. Návštěvníci všech věkových kategorií budou mít možnost setkat se s řemeslnickými mistry z jihočeských Doudleb či ze Strakonic i Prahy a vyzkoušet si některé z tradičních rukodělných technik. Vyrobí si vlastního velikonočního zajíčka, seznámí se s několika variantami zdobení vejdunků nebo si vyzkouší svou zručnost při splétání pomlázky.

13. 4. 2014
Koncert souboru SPIRITUÁL KVINTET v 15:00, kočárovna
Soubor ve své základní sestavě působí na české hudební scéně již od roku 1960, a přesto se mohou posluchači a návštěvníci jejich koncertů těšit vždy na nový zážitek. Na programu tohoto koncertu jsou tradicionály v úpravách Jiřího Tichoty, Dušana Vančury a Jiřího Holoubka. Vstupné na koncert: 180,- Kč / 90,- Kč sleva pro důchodce, studenty, děti od 6 let a držitele průkazek ZTP. Předprodej vstupenek v pokladně zámku.

Rok české hudby ve Ctěnicích
13. 4. 2014 Spirituál kvintet
6. 7. 2014 Iva Bittová,
20. 7. 2014 Karel Plíhal,
31. 8. 2014 Dětská opera Praha
6. 12. 2014 Chorea bohemica

Autor:
Vydáno: