Věda a technika

V lednu 2015 uplynulo 125 let od založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Toto významné jubileum, kdy byl vznik akademie povolen panovníkem a byly schváleny stanovy akademie, připomíná dnešní Akademie věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi cyklem výstav a mezinárodní konferencí.

Jako první bude tato historická událost představena na výstavě v Národním technickém muzeu s názvem Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit!

Samotný vznik české akademie věd byl zajímavým příběhem. Zásadní zásluhu o vznik akademie měl stavitel a mecenáš Josef Hlávka, který se stal prvním prezidentem akademie a jehož osobnost je ve výstavě připomenuta. Na dva týdny bude ke zhlédnutí ve vestibulu muzea zakládající listina akademie, kterou císař František Josef ještě jednou potvrdil její činnost v roce 1892.

Ve výstavě jsou vzhledem k zaměření Národního technického muzea prezentovány přírodovědné, lékařské a technické obory, úspěchy některých ústavů, ve kterých jsou tyto obory pěstovány i výsledky jejich práce. Význam je kladen na představení některých významných osobností akademie a jejich následovníků. Objevy českých akademiků jsou spojeny s tvrdou prací, oddaností vědě, odhodláním a uměním riskovat. Tyto dobrodružné příběhy jsou ve výstavě přiblíženy i díky exponátům dokládajícím úspěchy české vědy. Nalezneme zde polarograf držitele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského, čočkostroj sestavený ze stavebnice Merkur, na kterém odlil první měkké kontaktní čočky Otto Wichterle, doklady o práci českého chemika Antonína Holého, leteckou kombinézu fyzika Františka Běhounka, který se kromě vědy věnoval cestování a spisovatelské práci a účastnil se známé výpravy vzducholodí na severní pól. Ve výstavě je představena práce dalších významných českých matematiků, fyziků, chemiků, geologů, biologů, geografů, lékařů, techniků a architektů. Mezi vystavenými předměty návštěvníky zaujme také didaktická pomůcka – řez mozkem.

Na „velkou“ vědu navazuje část vědy „malé“, inspirovaná poznáním, že řada velkých vědců i techniků své sklony k budoucímu povolání získávala ve škole i doma při hře. Ve výstavě je poprvé v takovéto šíři představena sbírka historických školních fyzikálních a dalších přírodovědných pomůcek.  Nejen malé návštěvníky potěší historické i současné polytechnické vědecké hračky, které mají velký význam pro vývoj dítěte a mohou i předurčit budoucí volbu jeho povolání. Samostatný oddíl je věnován dírkovaným stavebnicím včetně úspěšné stavebnice Merkur.

Jako součást výstavy je připraven doprovodný program, při kterém si děti i dospělí mohou zahrát na „malé vědce“ a za spolupráce s lektorem si vyzkoušet vědeckou práci.

Výstava bude přístupná od 4. března do 19. července 2015.

Autor:
Vydáno: