Vápenická sobota

Národní technické muzeum pořádá v Centru stavitelského dědictví Plasy v sobotu 7. října 2017 „Vápenickou sobotu“ a návštěvníky zve na praktické ukázky tradičních vápenných technologií, přednášky, komentované prohlídky výstavy, diskuze s odborníky a tvůrčí dílnu s výrobou sgrafit vhodnou i pro děti.

Ještě před 50 lety byla vápenná jáma skoro u každé chalupy. Dneska už znají hašení vápna jenom pamětníci. A kdo viděl, jak se připravuje ,horká malta‘ nebo používá ,vápenná kaše‘? “ říká Pavel Kodera, vedoucí CSD Plasy NTM, a zve návštěvníky na sobotní program.

Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční NTM
5. až 7. října 2017 v Centru stavitelského dědictví v Plasích experimentální výpal, který bude proveden v peci postavené tradičním způsobem na základě informací získaných z historických plánů, archeologických nálezů i dochovaných stavebních reliktů. V sobotu 7. října bude vápno získané výpalem vybráno z pece, vyhašeno a uloženo ve vápenné jámě ve Dvoře stavebních řemesel CSD Plasy za účasti veřejnosti jako hlavní bod programu „Vápenické soboty“.

Během „Vápenické soboty“ se budou moci návštěvníci seznámit díky praktickým ukázkám s tradičními vápennými technologiemi. Kromě vybírání vápna vypáleného při předchozím workshopu bude probíhat hašení vápna, předvedeny budou různé způsoby jeho použití, účastníci budou mít možnost navštívit přednášky, projekce, komentované prohlídky končící výstavy „Calcarius čili vápeník“ a pro tvořivé dospělé i pro děti bude připravena dílna s tvorbou sgrafit.

Program „Vápenické soboty“ je zdarma v rámci vstupného do Expozice stavitelství CSD Plasy NTM. Více informací naleznete na www.muzeum-plasy.cz

Autor:
Vydáno: