Vánoce ve Středisku ekologické výchovy Hlídka

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se vedle chovu zvířat věnuje také vzdělávacím aktivitám. Pořádá výukové programy, kroužky při Stanici mladých přírodovědců, pro sociálně znevýhodněné děti je otevřený Nízkoprahový klub. K těmto aktivitám se v roce 2015 přidalo také Středisko ekologické výchovy Hlídka (SEV Hlídka).

K nejdůležitějším aktivitám SEV Hlídka patří výukové programy, které jsou cílené na mateřské školy a první stupeň základních škol. Letos máme v nabídce přibližně 20 programů a mezi nejžádanější patří „Vánoce očima dětí", který seznamuje děti s vánočními tradicemi,“ upřesňuje Mgr. Alena Okrajková, vedoucí SEV Hlídka.

K tradičním akcím patří také „Vánoce na Hlídce“. Ty se konají 15. prosince od 14:00 hodin a zájemci si vyzkouší pletení vánočky, zdobení perníčků a pečení vánočních vrkočů.

„Naše činnost není zaměřena pouze na období Vánoc, ale celoročně se věnujeme akcím, které přibližují ekologické principy co nejširší veřejnosti. Jedná se zejména o oblasti zdravého životního stylu, Fair trade, tradic a řemesel. K dalším významným úspěchům patří i pravidelná zájmová činnost. Provozujeme přírodovědný kroužek, pořádáme cvičení maminek s batolaty a pořádáme i výlety za poznáním ekofarem, center ekologické výchovy, zoologických zahrad v rámci našeho cestovatelského klubu,“ doplňuje Okrajková.

V polovině července se SEV Hlídka, jako jedno z míst v rámci města Brna, zapojilo do hodnocení mezinárodní komise v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE 2017. Účastnilo se 15 soutěžících, z toho 8 měst a 7 vesnic. Město Brno získalo zlatou medaili a stalo se tak vůbec prvním městem v České republice, které na zlatou dosáhlo.

Objekt SEV Hlídka vznikl přestavbou bývalé barokní prachárny z roku 1728 na úbočí Špilberku. V budově se nachází mateřské centrum, učebna pro výuku dětí/žáků a multimediální sál sloužící pro přednášky pořádané pro školy a veřejnost. Součástí SEV Hlídka je informační a poradenské centrum.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: