Vánoce v Jihočeském muzeu

Tradiční etnografická výstava s adventní tematikou zachycuje zvyky a obyčeje v čase adventu. Hlavní téma výstavy je zaměřeno na prezentaci adventních a mikulášských trhů v 1. polovině 20. století. Adventní trhy se konaly všude ve větších městech, ale i v menších obcích a byly na nich k dostání nejrůznější hračky, loutky, betlémy a betlémové figurky, tuzemskéa orientální cukrovinky, z nichž některé jsou ve výstavě zastoupeny.

Vánoce v Jihočeském muzeu

V jihočeské tradici se zachovalo několik typických zvyků, jinde rovněž běžných ještě v 2. polovině 19. století, ale postupně zapomínaných. Patřily sem obchůzky adventních masek, spojovaných se jmény prosincových světic a světců. Adventní čas má tedy několik hlavních postav, z nichž některé dodnes brázdí ulice ve dnech svých pomyslných svátků.

V rámci výstavy budou probíhat související doprovodné akce pro školy, seniory a širokou veřejnost. Nedílnou součástí doprovodných aktivit, které jsou pro veřejnost připraveny, tvoří divadelní
a loutková představení i tvůrčí workshopy.

Autor:
Vydáno: