Valerij Beregov – obrazy v Krajské knihovně

V Krajské knihovně v Karlových Varech, je velice dobrým zvykem, že se zde nesetkáte jenom s nepřeberným množstvím zajímavých knih, ale i s celou řadou zajímavých lidí, autorů na dráze umělecké, výtvarné, fotografů, znalců přírody i archeologie….

Valerij Beregov – obrazy v Krajské knihovně

Na výstavách, besedách, aktivech i seminářích, se mohou účastníci těchto akcí seznámit s předním světovým trendem v uvedených, ale i dalších činnostech.

   Právě v těchto dnech v prostorách knihovny probíhá velice zajímavá výstava ruského výtvarníka  VALERIJE  BEREGOVA  - narozeného v roce 1968 v Batumi ( město v Gruzii – 20 km od tureckých hranic ), jeho ruští rodiče zde na rafinerii ropy byli jako experti přes tuto energetickou oblast.

   Již od mládí byl Valerij Beregov umělecky nadaný a v roce 1987 se stal absolventem prestižní výtvarné školy. V roce 1991 následovala jeho první autorská výstava. Od této doby do dneška následovalo dalších 49 výstav v řadě států světa. Jmenujme  z nich Rusko, Řecko, Maďarsko, Německo, Francii, Velkou Británii, ale i Českou republiku. Tato výstava,  která začala vernisáží 2.3. 2015 a potrvá do 26.3. 2015 v Karlových Varech je padesátá první. Na jejím zahájení se zúčastnili zástupci Ruského konzulátu v Karlových Varech, ale i poslanec  parlamentu České republiky Mgr. Jaroslav Borka a zástupci kraje Karlovy Vary.

   Samozřejmě, že se zahájení výstavy zúčastnil i autor obrazů Valerij Beregov, který zde v úvodu zahrál několik zajímavých písní na kytaru.

Autor:
Vydáno: