V zoo proběhne již čtvrtý ročník charitativního běhu, tentokrát pro gibony stříbrné

Ostravská zoologická zahrada se věnuje nejen chovu ohrožených druhů zvířat ve svém areálu, ale podporuje i řadu ochranářských aktivit přímo v místě výskytu vzácných zvířat, často tisíce kilometrů daleko. K zapojení do ochrany přírody se snaží motivovat i své návštěvníky. Lidé mohou pro záchranu zvířat sbírat nepotřebné oblečení, vysloužilé elektrospotřebiče či nechat rozkvést zahrádku. Jednou z možností je i zapojení do charitativního běhu…

V zoo proběhne již čtvrtý ročník charitativního běhu, tentokrát pro gibony stříbrné

Charitativní běh se v areálu ostravské zoologické zahrady uskuteční již počtvrté! Po outloních, langurech a lemurech tentokrát běžci podpoří záchranný program pro gibony stříbrné na Jávě v Indonésii. Akci, která se uskuteční v pátek 30. srpna 2019, pořádá zoo jakož i v předchozích ročnících ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice.

Gibon stříbrný žije pouze na ostrově Jáva v Indonésii. Je dokonale přizpůsoben k životu v korunách stromů. Ve větvích se pohybuje pomocí dlouhých předních končetin – brachiací (ručkováním). Jedním skokem dokáže překonat vzdálenost až 10 metrů. Stejně jako jiné druhy gibonů žije v rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty. Patří mezi ohrožené druhy – v důsledku kácení deštných lesů, které obývá, se přirozené prostředí gibonů neustále zmenšuje. Další hrozbu představuje nelegální obchod se zvířaty, mláďata jsou chytána a prodávána na černém trhu jako domácí mazlíčci. Jejich rodiče při obraně mláďat umírají. Ve volné přírodě zbývá okolo 4000 zvířat, početnost populace však nadále klesá.

Naděje pro gibony stříbrné

V roce 2012 byla založena indonéská iniciativa Coffee and Primate Conservation Project (CAPCP). Jejím cílem je výzkum a ochrana gibonů stříbrných a dalších ohrožených druhů a jejich přirozeného prostředí na Jávě. Jednou z cest je podpora produkce stínomilné kávy, lesního medu a palmového cukru jako trvale udržitelného a k přírodě šetrného způsobu obživy. Pěstování kávy má často negativní dopady na přírodu. Od 70. let minulého století se kvůli zvýšení odolnosti vůči nemocem a plísním pěstují především slunomilné odrůdy kávovníku, jejichž plantáže mohou za kácení tropických lesů a kvůli větší potřebě hnojiv a chemických postřiků i za znečištění půdy a vody. Udržitelným řešením je návrat ke stínomilné kávě, která může růst spolu s dalšími keři a stromy v rámci zdravého agro-ekosystému. Taková je i káva „Kopi Owa“ produkovaná v rámci Coffee and Primate Conservation Project a pěstovaná ekologicky šetrnými postupy přímo v oblastech, kde se vzácní primáti vyskytují. Díky tomu zůstává zachován přirozený ekosystém, a tím i domov pro zde žijící druhy zvířat. Cílem CAPC je kromě ochrany ohrožených druhů zvířat také nalezení udržitelného způsobu obživy pro místní komunity. A tím se stala právě káva a další lesních produktů.

Hlavní část výtěžku z letošního Běhu Zoo Ostrava pro gibony bude použita na vytvoření mobilní ochranářské jednotky přímo na Jávě. Speciálně upravený terénní automobil bude mít za úkol navštěvovat školy a komunity v oblastech výskytu gibonů stříbrných a podporovat vzdělávání a osvětu o ochraně přírody, gibonů a dalších ohrožených zvířat. Ochranářská jednotka bude rovněž propagovat lesní produkty, jako je káva, palmový cukr či med, vyrobené k přírodě šetrným způsobem místními obyvateli. Právě podpora místních komunit v rozvoji jejich živobytí napomáhá chránit gibony stříbrné a další ohrožené jávské primáty žijící v jejich okolí. Zbylou část výtěžku získá Zoo Ostrava.

Běh Zoo Ostrava pro gibony se koná 30. srpna 2019 od 18 hodin v jedinečném přírodním areálu ostravské zoo. Poběží se na třech certifikovaných tratích dlouhých 480 m, 2,5 km a 5 km. Všichni registrovaní běžci obdrží kromě trička a speciálního vratného kelímku, startovní číslo s časovým čipem. I když běh není závod, díky němu se dozvíte, jak jste si vedli. Přijďte si zaběhat a přispějte na dobrou věc! Přestože poběžíte v Ostravě, ovlivníte dění až na daleké Jávě a i díky vám se možná podaří zachránit jedinečný živočišný druh před úplným vymizením z planety Země. A to přece stojí za to, co myslíte?

Více informací o charitativním běhu včetně online registrace najdete na www.behzooostrava.cz. Těšíme se na vás 30. srpna na Běhu Zoo Ostrava pro gibony!

Autor:
Vydáno: