V zoo byla otevřena nová expozice Noční Tanganika

Noční Tanganika byla otevřena za účasti primátora města Ostravy Tomáše Macury a náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové. Expozice je součástí pavilonu Tanganika a nachází se v jeho zadní části, která prošla výraznou rekonstrukcí. Noční Tanganika představí návštěvníkům život zvířat s noční aktivitou.

V zoo byla otevřena nová expozice Noční Tanganika

V expozici Noční Tanganika jsou k vidění africké druhy živočichů s noční aktivitou – např. již dříve chované druhy – komba ušatá, komba Garnettova, drobný savec příbuzný slonům – daman stromový, který byl doposud chován v zázemí zoo, nebo krajta písmenková. Návštěvníci zde ale najdou i zcela nové druhy – osináka afrického, ježka bělobřichého, pasumce elektrického nebo zástupce bezobratlých – obří mnohonožku obrovskou.

Jak noční expozice funguje? Princip noční expozice spočívá v obrácení světelného režimu – během noci je zvířatům svíceno jako ve dne a naopak ve dne jsou navozovány světelné podmínky noci. Zvířata s noční aktivitou jsou tak přirozeně aktivní v době, kdy je mohou pozorovat i návštěvníci zoo. Expozice je osvětlena modrým světlem, které zvířata nijak neruší.

Expozice Noční Tanganika je unikátní technickým provedením. Fungování celé expozice je řízeno počítačem, který simuluje světelné a teplotní podmínky co nejblíže těm přírodním. To znamená, že se jen nerozsvítí a nezhasne v určitou dobu, ale světlo se bude utlumovat a zesilovat postupně, jakoby se stmívalo a rozednívalo. Stejně tak s přibývajícím dnem narůstá teplota a navečer zase klesá.

Unikátní je expozice i přítomností damana stromového, kterého jsme zatím chovali v zázemí a čekali jsme na vybudování vhodné expozice v návštěvnické části. Vzhledem k tomu, že toto zvíře je v rámci celého světa chováno jen velmi zřídka, není mnoho chovatelských zkušeností. Nám se ale za několik let chovu v zázemí podařilo cenné zkušenosti nasbírat. A raritnost chovu tohoto druhu je opravdu mimořádná. V rámci Evropy (možná i světa) je daman stromový chován pouze ve dvou českých zoo – v Zoo Dvůr Králové (jeden samec – první ostravské mládě) a v Ostravě. A pouze v Ostravě se zatím podařilo tento druh rozmnožit. V expozici Noční Tanganika je k vidění sameček dovezený ze Zoo Praha, která tímto chov ukončila. V chovatelském zázemí ostravské zoo, kde se chov odehrává především, máme chovný pár s mládětem (samičkou) a další dva samce. Z celkového počtu sedmi damanů stromových tak Zoo Ostrava chová šest – čtyři samce a dvě samice.

Autor:
Vydáno: