Unikátní jízda „Prezidentského vlaku“

Národní technické muzeum připomíná ve spolupráci s Českými drahami 100. výročí založení Československé republiky unikátní jízdou „Prezidentského vlaku“. Dne 28. června 2018 vyrazí na svou neopakovatelnou jízdu po České a Slovenské republice speciální „Prezidentský vlak“, který Národní technické muzeum připravilo ve spolupráci s Národním dopravcem Českými drahami a se Železnicemi Slovenské republiky. Vlak bude složen ze železničních vozů, které v různých etapách sloužily československým prezidentům. Zprovozněním historického „Prezidentského vlaku“ se Národní technické muzeum a České dráhy připojují k oslavám 100. výročí založení Československé republiky.

Unikátní jízda „Prezidentského vlaku“

Národní technické muzeum, České dráhy a Železnice Slovenské republiky připravily
ke 100. výročí vzniku československého státu jízdu speciálního historického „Prezidentského vlaku“. K této neobvyklé oslavě výročí vedla skutečnost, že jak ve sbírce NTM, tak i ve vozovém parku Českých drah je v současnosti dochováno celkem pět železničních salónních vozů, které v různých etapách sloužily československým prezidentům pro jejich jízdy po republice i do zahraničí. Z této pětice salónních vozů jsou tři provozuschopné.

Souprava, vedená parní lokomotivou řady 464.2 „Rosnička“, bude složena ze salónního vozu T. G. Masaryka Aza 1-0080 z roku 1930, salónního vozu Františka Ferdinanda d‘Este z roku 1909 Aza 1-0086, používaného i československými prezidenty, a ze salónního vozu Salon 001, vyrobeného pro československé prezidenty v roce 1968. Připojen bude také vůz Ca 4-5086 z roku 1931 s celokovovou skříní, dokládající snahy o zrychlování železniční dopravy na meziválečných ČSD. V tomto voze bude umístěna výstava prezentující cestování československých prezidentů po železnici. Na postrku bude řazena lokomotiva řady T 478.1010 (751.010-0), vyrobená libeňským závodem ČKD Praha roku 1967.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Jízdou Prezidentského vlaku připomínáme sté výročí založení Československa jako moderního společného státu Čechů a Slováků. Salonní vozy zařazené ve vlaku, který bude prezentován v českých i slovenských městech, sloužily československým prezidentům v několika etapách a jsou s nimi spojeny významné události. Např. v květnu 1945 se vracel vozem Aza 1-0080 do Prahy prezident Beneš s chotí, vozem Salon 001 zase cestoval v říjnu 1968 z Bratislavy do Prahy na oslavy 50. výročí založení republiky a ustavení federace prezident Ludvík Svoboda. Zajímavé informace o cestách prezidentů přiblíží návštěvníkům výstava umístěná v jednom z vozů Prezidentského vlaku.“

Dopravcem „Prezidentského vlaku“ budou České dráhy. „Jako národní dopravce chceme široké veřejnosti připomenout, že železnice hrála v historii samostatné československé republiky velice významnou roli. Proto jsme se stali partnerem tohoto atraktivního projektu a zároveň do něj vložili i své dlouholeté zkušenosti. Postaráme se o samotnou jízdu vlaku po republice a zároveň rozšíříme soupravu o Masarykův salonní vůz, který je ve vlastnictví Českých drah,“ uvedl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu, a dodal: „Prezidentský vlak bude hlavní částí oslav výročí vzniku Československé republiky na železnici. Nikoliv však jediný. Kromě něj s našimi partnery plánujeme také další jízdy, které připomenou významné momenty z přelomového roku 1918.“ Zajímavým příspěvkem Českých drah k republikovému jubileu jsou i poutavá videa a texty na webu www.cd.cz/100. Zájemci tu najdou například dokument o salonním vozu T. G. Masaryka, který vznikl právě u příležitosti jízdy „Prezidentského vlaku“.

„Prezidentský vlak“ bude prezentován veřejnosti v České republice i na Slovensku od konce června do počátku září 2018. Souprava vyrazí z Prahy do Brna, Bratislavy a Košic, dále zavítá do Zlína, Olomouce, Pardu­bic, Plzně, Karlových Varů nebo Chomutova. Svoje putování po síti bý­va­lých ČSD zakončí v areálu historického depa a dílen na Masarykově nádraží v Praze v pros­to­rách plá­no­vaného Muzea železnice a elek­t­rotechniky Národního technického muzea.

Veřejnosti budou určeny prohlídky během pobytu vlaku na nádražích, případně dalších místech (např. v areálu brněnského výstaviště, depozitáři NTM v Chomutově apod.). Přesuny vlaku mezi jednotlivými zastávkami budou neveřejné, a na jízdy proto nebude možné zakoupit jízdenky.

PŘEHLED VEŘEJNÝCH PREZENTACÍ PREZIDENTSKÉHO VLAKU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
29. 6. – 2. 7. 2018  Brno – areál brněnského výstaviště
4. 7. 2018  Bratislava – Muzeum dopravy
6. 7. 2018  Nitra – vlakové nádraží
8. 7. 2018  Zvolen – vlakové nádraží
9. 7. 2018  Lučenec – vlakové nádraží
11. 7. 2018  Žilina – vlakové nádraží
13. 7. 2018  Košice – vlakové nádraží
16. – 17. 7. 2018  Zlín – nádraží Zlín střed
19. – 20. 7. 2018 Olomouc – hlavní nádraží
22. – 23. 7. 2018  Pardubice – hlavní nádraží
7. – 8. 8. 2018 Plzeň – nádraží Plzeň-Jižní Předměstí
10. – 12. 8. 2018  Plasy – vlakové nádraží
14. – 19. 8. 2018 Lužná u Rakovníka – ČD Muzeum
21. – 26. 8. 2018  Chomutov – Železniční depozitář NTM
28. 8. – 2. 9. 2018 Praha – Masarykovo nádraží, areál NTM
Dopravcem Prezidentského vlaku jsou České dráhy, a.s.; na Slovensku ŽSR

SLOŽENÍ VLAKU V ČR
parní lokomotivy 464.202/464.008/475.179/477.043/464.102/486.007
Aza 80 „Masaryk“
Salon Aza 86 „Ferdinand d‘Este“
Osobní vůz Ca 4-5086 s expozicí
Salónní vůz 51 54 89-80 001-8, Salon 001, „Svoboda“
doprovodný vůz  ČD (Salon 003) případně po dokončení opravy vůz NTM
služební vůz BDs
doprovodný vůz k parní lokomotivě
T478.1010

Akce je zařazena do projektu Národního technického muzea „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“, jenž je součástí oslav 100. výročí založení Československé republiky schválených usnesením vlády ČR č. 353 dne 10. května 2017.

Další informace můžete nalézt na webových stránkách Národního technického muzea, www.ntm.cz a www.cd.cz

Autor:
Vydáno: