Umění kuté v železe

Muzeum hlavního města Prahy pořádá v Zámeckém areálu Ctěnice výstavu Umění kuté v železe. Kovářské a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Výstavu bude možné navštívit od 14. 5. 2017 do 1. 10. 2017.

Výstava připravená ve ctěnickém zámku je koncipována do dvou částí. První je věnována ukázkám zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí s historií zámkového mechanismu, typy zámků a kování, rozdíly mezi nimi i způsobem, jak je od sebe rozeznat.  

Druhá část výstavy představuje rozměrnější kovářskou tvorbu, počínaje obdobím baroka. Nejstarší prezentovaná mříž je dochovaná pouze v několika menších částech. Nechal ji zhotovit španělský vyslanec na dvoře Rudolfa II. Guillén de San Clemente pro náhrobek sv. Ivana ve sv. Janu pod Skalou v roce 1600. Jeden z nejvýznamnějších mřížových souborů na území Prahy zastupuje okenní mříž z baziliky benediktinek u sv. Jiří, který vznikl v letech 1731–1732 z popudu abatyše Terezie Aloisie Widmannové. Největším a zároveň nejcennějším exponátem výstavy je torzo mřížové kaple, v němž bylo ve strahovském klášterním kostele umístěno tělo sv. Norberta v letech 1628–1811. Drobnější kovářské práce zastupují předměty spojené s posledními věcmi člověka – kované barokní náhrobní kříže. Kuriozitou je koš na osvětlení z Koňského trhu, dnes Václavského náměstí, který byl do starých muzejních inventárních knih původně zapsán jako koš na vystavení uťatých hlav.

Sbírka zámků a kování Muzea hlavního města Prahy začala vznikat již krátce po jeho založení a nyní obsahuje na 1350 zpracovaných kusů. Mnohé z těchto železných skvostů byly zachráněny doslova „v hodině dvanácté“. Do muzea se často dostaly přičiněním architektů, inženýrů a pražských stavebních radů, kteří si byli vědomi jejich hodnoty jako dokladu dávných všedních dnů pražských měst. Sbírka se rozrostla i o zakoupené soukromé kolekce. 

Výstava je umístěna ve výstavních prostorách v přízemí zámku a je přístupná denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Doprovodné programy pro školy:

Řekni mi, kováři… je hravý edukativní program vhodný pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Program probíhá po celou dobu konání výstavy po předchozím objednání. V rámci Pražské muzejní noci proběhne tento program i v sobotu 10. 6. od 13.00 do 21.00 hodin.

 Především žákům druhého stupně základních škol, kteří stojí před volbou dalšího studia, je určena prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou, která se koná v pátek 9. 6. 2017 od 10.00 do 17.00 hodin.

Doprovodné programy pro veřejnost:

Přední český hipolog ing. Cyril Neumann, majitel Jezdecké společnosti Ctěnice, přiblíží ve svých přednáškách koně, jejich historii, vývoj i ztvárnění v dílech českých výtvarných umělců. Na přednášku naváže prohlídka stájí.

Pražské hipologické stavby a monumenty: 14. 5. 2017.

Kůň jako národní kulturní památka? Domestikace koně a starokladrubský bělouš: 18. 6. 2017.

V sobotu 16. 9. 2017 proběhne setkání uměleckých kovářů, v rámci kterého studenti odborných škol, zkušení mistři a řemeslníci ocenění jako Nositelé tradic lidových řemesel předvedou kovářské, zámečnické a podkovářské řemeslo a ukáží, jak pod jejich rukama vznikají z chladného železa umělecká díla.

Autor:
Vydáno: