Ukázky fungování středověkého dřevěného jeřábu

V sobotu 23. července od 10.00 a v neděli 24. července od 14.00 budou před Národním technickým muzeem probíhat za pomoci věrné repliky ukázky fungování středověkého jeřábu.

Ukázky fungování středověkého dřevěného jeřábu

Všechny zájemce zveme také na komentované prohlídky výstavy „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, které probíhají v pravidelných intervalech každý prázdninový den a jsou zdarma v rámci vstupného do muzea.

Programy pro školy a veřejnost k výstavě byly podpořeny hlavním městem Prahou.

Autor:
Vydáno: