Tučňáci v Zoo Ústí nad Labem

Dlouho avizovaný příchod tučňáků, pro které byla od roku 2016 budována úprava expozice splňující podmínky chovu, se stal skutečností. „Ve 2.00 hodiny v noci na sobotu 4. listopadu přicestovalo z anglické Zoo&Aquarium Living Coasts, Torquay, deset jedinců tučňáků brýlových. Jedná se o historicky první tučňáky, kteří stanuli na půdě ústecké zoo, takže věříme, že se pro návštěvníky stanou velkou atrakcí,“ oznamuje tisková mluvčí Věra Vrabcová. „Po příjezdu byli umístěni do vnitřní části nové expozice, aby si bez rušivých vlivů zvykli na nové prostředí a své chovatele. Zde mají k dispozici jednak prostor souše, jednak menší bazének na plavání. Po transportu byli poněkud bázliví, ale během prvních dnů již začali přijímat předkládanou potravu, kterou tvoří drobné rybky – sledi, šproty a huňáčci.“

Tučňáci v Zoo Ústí nad Labem

Pro tučňáky brýlové jsme se rozhodli na základě pečlivého výběru a zvážení všech kritérií“, popisuje vedoucí zoologického úseku Petra Padalíková. „Hledali jsme druh, který nepotřebuje speciální regulované klima vnitřní expozice, což by bylo velice nákladné a v našich podmínkách složité. Vybírali jsme druh, který bez problémů obývá venkovní prostor a snáší středoevropské klima. Volba padla na jihoafrické tučňáky brýlové, což je druh, který žádná jiná zoo v České republice nechová. Je zapsán v Mezinárodní červené knize ohrožených druhů (Red List) v kategorii EN (endangered = ohrožený) a jejich počty mají klesající tendenci,“ vysvětluje Petra Padalíková.

Deset jedinců (čtyři samce a šest samic) získala zoo zdarma, v rámci Evropského chovného programu (EEP). „Pro chov tohoto druhu jsou zpracovány chovatelské směrnice (guidlines), které každý chovatel musí dodržet, protože do nevhodných podmínek by koordinátor EEP žádné jedince neposkytl. Je přesně stanovena plocha souše a vody na konkrétní počet jedinců, je třeba dodržet specifické požadavky na chlazení vody a filtraci, v expozici je třeba připravit různý substrát proti otlakům končetin, je třeba mít k dispozici oddělený prostor pro případnou karanténu nemocných zvířat, připravit dostatečný počet hnízdních nor, zabezpečit expozici proti predátorům jako jsou lišky a mnoho dalších podmínek. Před zprovozněním expozice je ještě potřeba souhlas komise EEP, která schvaluje celkový vzhled a parametry chovatelského zařízení,“ přibližuje zooložka Ilona Pšenková.

„Vzhledem k tomu, že ústecká zoo je členem prestižní organizace EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), není zásadním problémem získat zvířata, ale vybudovat chovatelské zařízení splňující přísné parametry. V naší zoo se to podařilo hlavně díky podpoře zřizovatele – statutárního města Ústí nad Labem, který poskytl největší část finančních prostředků ve výši 6,6 milionu Kč,“ sděluje ředitel zoo Roman Končel. „Další finance (1 235 tisíc Kč) jsme získali sami pomocí reklamní a fundraisingové kampaně „Tučňáci jdou do zoo“. Všem partnerům, kteří využili reklamní plochu na tučňáčí pláži, za jejich podporu velice děkujeme, ale např. drobným dílem přispěli i všichni návštěvníci, kteří si v naší prodejně Sepilok zakoupili tučňáčí suvenýr. Proto všechny bez rozdílu srdečně zveme na slavnostní otevření nové expozice a představení tučňáků brýlových veřejnosti, které se uskuteční v neděli 3. prosince 2017 ve 14.00 hodin,“ uzavírá Roman Končel.

Autor:
Vydáno: