Trocnovské slavnosti

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, město Borovany a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihočeského kraje pořádají pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské jubilejní pátý ročník TROCNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ. Akce se uskuteční v sobotu 22. září 2017 od 13:00 hod. do 18:00 hod. v areálu Památníku Jana Žižky (Trocnov, 373 12, Borovany). Vstup je jako každý rok zcela zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé.

Trocnovské slavnosti

Před oficiálním zahájením proběhne slavnostní vysazení lípy (stromu republiky) u Žižkova rodného dvorce. Akce pak bude zahájena ve 13:00 hodin na hlavním podiu (louka pod mohylou J. Žižky). Po úvodních proslovech hostů následuje půlhodinka dějepravy vážně nevážně na téma Jan Žižka a husitství. Rovněž bude představen program slavností.

Prvním duelem se poté představí skupina historického šermu Bratři z Růže, založená v roce 1986 v Českém Krumlově. Během svého působení vystupovali nejen v Čechách, ale i v zahraničí (např. ve Slovinsku, v Rakousku či Německu). Někteří ze členů též účinkovali v úspěšné inscenaci Činohry Jihočeského divadla „Tři mušketýři“ na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Svou vynikající praporovou show poté na akci předvedou Fedrfechtýři z Českých Budějovic - historizující uskupení s více než dvacetiletou tradicí. Obě tělesa se během slavností rovněž utkají ve velkolepém společném žoldnéřském souboji.

K výročí založení Československa je od 14:00 hodin připraveno slavnostní stužkování Sborů dobrovolných hasičů za doprovodu dechové kapely Jihočeská Podhoranka, kterou vystřídají ukázky zásahů hasičských záchranných sborů.

Bratři z Růže si pro dětskou část publika (ale nejen pro ni) připravili pohádku Podivuhodná dobrodružství. Rytíř Adam de la Hall vypráví o svých neuvěřitelných příhodách. O tom, jak se setkal s princem a sluhou z pohádky o Popelce, jak bojoval s drakem, jak přemohl samotného vládce pekel Lucifera a jak se přimotal do pohádky o perníkové chaloupce. Ale dá se jeho vyprávění opravdu věřit?

Hudební program zahájí kapela Gaia, opírající se o kulturní kořeny naší civilizace, z nichž čerpá archaické a folklorní interpretační prvky. Skupina chce oživovat příběhy, které jsou velmi staré, ale stále přítomné hluboko v našich srdcích, myslích i v každodenních činech, a tedy nadčasové. Středověkou hudbu ve všech jejích polohách (pijácké a milostné písně, ryčné skladby, duchovní vícehlasé zpěvy, dvorské tance aj.) poté návštěvníkům naservíruje kapela Řemdih.

Po celou dobu trvání akce je na louce u hlavního podia připraven i řemeslný jarmark s lidovými tvůrci, ukázky dobývacích strojů, lukostřelba a středověké Living history přibližující život v historické době autentickým a živoucím způsobem. Pro zájemce jsou připraveny prohlídky jejich tábora a ležení. Návštěvníci si také mou projít naučnou stezkou, která vede kolem celého trocnovského areálu nebo se zúčastnit sportovních aktivit připravených Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra. Rovněž bude prezentován vznik zcela nového a unikátního archeoskanzenu, který bude vybudován v trocnovském areálu v následujících letech.

Program Trocnovských slavností se však neodehraje pouze na hlavním podiu, ale rovněž u budovy muzea. Již na samotném začátku akce Vás zde pozve Mgr. Juraj Thoma na komentovanou prohlídku Žižkova a Mikšova dvorce. Muzejní expozici poté zájemcům blíže představí významný český historik a držitel ceny Učené společnosti - profesor Petr Čornej. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání slavností. Rodiny s dětmi potěší loutkové divadlo Na stříbrných horách a O krásné Janičce v podání Téměř divadelní společnosti. Děti během akce mohou využít i stánek s oblíbeným malováním na obličej. Dalšími aktivitami, které se konají před muzejní budovou je např. jízda na dřevěných konících s meči, chůdy, házení míčků na cíl, kreslení a omalovánky, poznávačka a výroba postaviček z přírodnin či plackovačka s motivy Jana Žižky.

Po celou dobu trvání akce je pro návštěvníky zajištěno i občerstvení a zdravotnická služba.

TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI (5. ročník), sobota 22. září 2018 od 13:00 do 18:00 hod., Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)

Autor:
Vydáno: