TRILOBIT BEROUN 2016

Filmové ceny TRILOBIT BEROUN 2016 poprvé v přímém přenosu a Janem Krausem v moderátorské roli; slavnostní ceremoniál se uskuteční 16. ledna, nově v berounském kulturním centru.

TRILOBIT BEROUN 2016

Hned několik novinek provází další ročník filmových cen TRILOBIT BEROUN 2016, které se tradičně udělují v městě Beroun, letos již po šestnácté. Scénou pro vyhlášení nejhodnotnějších českých audiovizuálních děl za uplynulý rok se vůbec poprvé stane moderní a po rozsáhlé rekonstrukci nedlouho otevřený Kulturní dům Plzeňka. V centru dění od moderátorského pultu bude premiérově k divákům promlouvat oblíbený herec a moderátor Jan Kraus, jehož účast dává v průběhu večera tušit mnoho momentů svérázného humoru. Letošní již 29. ročník navíc historicky poprvé vstoupí na televizní obrazovku formou přímého přenosu, vysílaného na programu ČT art. Slavnostní ceremoniál TRILOBIT BEROUN 2016 se odehraje v sobotu 16. ledna 2016 a tentokrát láká k účasti také zájemce z řad veřejnosti. Udílení cen se koná ve spolupráci Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., Městského kulturního centra Beroun a města Beroun.

Ceny TRILOBIT BEROUN, jejichž trofejí jsou křišťálové plastiky symbolicky s motivem trilobita či bustou Václava Havla, Josefa Škvoreckého a Vladislava Vančury podle příslušného ocenění, se každoročně udělují za uměleckou kvalitu filmových děl či jejich přínos v oboru audiovizuální tvorby a od doby svého vzniku v 60. letech minulého století se již staly raritou. V českém prostředí platí za jedny z nejstarších filmových a televizních ocenění. Navíc ve svém oboru patří mezi nejprestižnější a současně je nejobtížnější je získat. Držiteli cen TRILOBIT se v minulosti stali například Zdeněk Svěrák, Miloš Forman, Jiří Menzel, Jan Švankmajer, Robert Sedláček, Karel Roden, Jiří Mádl, Daniela Drtinová s Martinem Veselovským a mnoho dalších. V klání o některou z dvanácti cen tohoto ročníku se utká celkem 109 přihlášených titulů – hraných, dokumentárních, animovaných, zpravodajských či publicistických, jež bude klasifikovat hlavní porota, a 26 titulů, jež vyhodnotí dětská porota, přičemž některé z nich jsou i několikadílnými cykly či seriály. Filmoví fanoušci, stejně jako příznivci „Trilobitů“ se i letos dočkají fundovaných komentářů na slovo vzatých porotců, podobně jako nezaměnitelných verdiktů dětské poroty.

Kromě přehlídky nejúspěšnějších filmů s prvním veřejným uvedením v období od října 2014 do října 2015 program večera slibuje také řadu zajímavých hostů, kteří jejich tvůrcům předají jednotlivá ocenění. Mezi jinými například Ivan Havel, který tak jako již v minulém a předminulém roce přislíbil předat Cenu Václava Havla, senátor Jiří Oberfalzer, Petr Pithart a další významné osobnosti. Tep přítomným v sále pak v intermezzech zrychlí ženské tanečně-pěvecké kvarteto s mužským doprovodem nazvané Jelení loje. Kromě slavnostního večera sobotní den nabídne také doprovodný program v Městském kině Beroun – Dopoledne s Večerníčky pro děti a odpolední projekci vybraných snímků, o nichž bouřlivě hovořila porota, a mají naději na ocenění. Program pak bude završen večerním promítnutím některého z čerstvě oceněných titulů.

„Udílení cen TRILOBIT je bezesporu jednou z nejdůležitějších společensko-kulturních událostí, které se v našem městě konají, a já osobně se na ně každoročně velmi těším. Letos se navíc díky nově zrekonstruovanému Kulturnímu domu Plzeňka dočká větších prostor a otevře se tak více berounské veřejnosti. Díky přímému televiznímu přenosu se naše město dostane do povědomí řady lidí, kteří pak třeba rádi do Berouna zavítají,“ říká starostka města Beroun, Šárka Endrlová.

O ceny TRILOBIT BEROUN 2016 se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zpravidla vzniklá v české produkci nebo v koprodukci za většinové účasti českých tvůrců za uplynulý rok. Pro 29. ročník měli filmoví tvůrci příležitost přihlašovat svá díla do 10. října. Nezávisle na přihlašovacím procesu pak mohou být oceněny i počiny, které sice jsou s audiovizuální tvorbou spojeny, ale nemusí se týkat konkrétního díla (např. v roce 2011 bylo uděleno ocenění Igoru Blaževičovi, Šimonu Pánkovi a dalším zakladatelům a organizátorům festivalu filmů s lidsko-právní tematikou Jeden svět za jejich humanistické a osvětové konání).

Přihlášené snímky posuzuje jednak hlavní sedmičlenná odborná porota, v jejímž čele usedl známý teatrolog, divadelní a mediální kritik Vladimír Just. Mimo penzum těchto snímků porotě náleží právo dle preferencí donominovat ještě další tituly. Ceny TRILOBIT jsou již typické, přitom zcela jedinečné díky dětské porotě, sestavené z dětí berounských základních škol, nabízejících svůj osobitý pohled na vybrané filmy s dětskou či rodinnou tematikou. Pro tento ročník vyhodnotí jejích sedm členů ve věku od osmi do sedmnácti let celkem 26 titulů.

Oproti jiným oceněním se laureáty „TRILOBITŮ“ stávají tvůrci za umělecké kvality filmových děl, ale také za jejich hodnotu v širším společenském kontextu. Význam ocenění pro jejich nositele i pro společnost jako takovou a v čem se vyhraňují oproti jiným audiovizuálním cenám, demonstruje předseda hlavní poroty, Vladimír Just: „Je to cena, která hodnotí výhradně kvalitu bez ohledu na momentální trendy, ať už frčí u publika či kritiky, v multi- či artkinech, na serverech či festivalech. Cena, která nebere ohled na celebrity, žebříčky, ankety ani na tzv. diváckost. Má zato trvale jinou ambici:  přednostně ukázat prstem na opusy neprávem médii i veřejností přehlížené, a přesto něčím vzácné, na díla, jimž - nebýt TRILOBITU - by hrozilo ne vlastní vinou zapomnění. TRILOBIT není jen vzácná zkamenělina, která v sobě nese pečeť dávného času. TRILOBIT je i doklad toho, že jsou hodnoty, které neplatí jen teď a tady a zítra po nich neštěkne pes, ale že je tu i něco trvalého, něco, co přežije tento den, měsíc, rok či desetiletí. Něco, co má schopnost nadčasové výpovědi.“ Cennou trofej – křišťálového trilobita, jenž ztělesňuje skálu, v níž byli trilobiti nacházeni, pak přebírá každý z tvůrců či protagonistů filmového počinu, ocenění nezískává pouze film jako takový. Také v tomto spočívá unikátnost cen TRILOBIT. Křišťálové plastiky již několik let vznikají s laskavou péčí Jiřího Rückla, majitele nižborské sklárny Rückl Crystal.

Porota může v letošním roce udělit nanejvýše tři ceny TRILOBIT BEROUN 2016 a tři Ceny poroty, jednu Zvláštní cenu poroty, jednu Cenu Vladislava Vančury za výjimečný počin v české audiovizuální kultuře a její přispění k mezinárodnímu věhlasu. Dalším oceněním je Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti předávaná z rukou bratra bývalého prezidenta, pana Ivana Havla. Dále může být udělena Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla a porota může rozhodnout rovněž o udělení Mimořádné ceny poroty. Svou speciální cenou s příznačným názvem Berounský medvídek letos potřetí odmění některý z titulů také dětská porota.

Neoddělitelnou součástí cen TRILOBIT BEROUN se za roky konání stal doprovodný program, který ani tentokrát nebude chybět. Na své si přijdou nejen přítomní v sále Plzeňky, ale také malí i velcí návštěvníci Městského kina Beroun. To v sobotu 16. ledna nabídne oblíbené Dopoledne s Večerníčky s kvízem o ceny, které jako obvykle připravuje dramaturg ČT „Déčko“ Miloš Zvěřina. Nakonec si každé z přítomných dětí odnese z kina malou pozornost jako vzpomínku na tuto akci. Následovat bude odpolední projekce filmů – nejžhavějších favoritů, které mají největší šance na ocenění. Po vzoru minulých let ve večerních hodinách program vyvrcholí promítnutím filmu, který se téměř v témže čase dočká některého z ocenění.

Předprodej vstupenek na slavnostní udílení cen a na doprovodný program v kině bude zahájen v polovině prosince. Přesný termín předprodeje a další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.fites.cz, www.mkcberoun.cz a www.mesto-beroun.cz. Přímý přenos slavnostního večera bude odvysílán na programu ČT art. Jako malá ochutnávka mu bude o něco dříve předcházet přímý vstup do hlavních Událostí na ČT1.

Autor:
Vydáno: