Těžba cínu v západním Krušnohoří

Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná - Vlčí jámy.

Muzeum Horní Blatná

Stálá expozice: Těžba cínu v západním Krušnohoří - dějiny těžby a zpracování cínové rudy v západním Krušnohoří. Modely důlní techniky, velkoplošný model Horní Blatné, mineralogické sbírky, cínové nádobí. Dějiny Hornoblatenska a regionální galerie. Připomenuto je dílo místního písničkáře Hanse Sopha. (1869 – 1954).
Vstup 20 Kč, děti 10 Kč.

Adresa: Bezručova 127, 362 37 Horní Blatná, tel. 353 892 000, 775 971 322, e-mail: sekretariat@kvmuz.cz; www.kvmuz.cz

Autor:
Vydáno: