Ten vánoční čas dočkali jsme zas

Vánoční výstava zaměřena na profily tvůrců, jejichž úcta k tradici, talent, řemeslná zručnost i umělecký cit přesahuje hranice našeho regionu. Svým osobitým zachycením „bílých svátků“ se návštěvníkům představí 17 osobností oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel Ministerstva kultury České republiky a Cenou hejtmana Jihočeského kraje za rozvoj a udržování lidových tradic regionu.

Ten vánoční čas dočkali jsme zas

Tradiční lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Získali jsme od našich předků nádherný odkaz a je jen na nás, jak ho v současnosti využijeme i s jakým respektem a citlivostí s ním budeme zacházet, říká garantka výstavy z Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu v Jihočeském muzeu Marcela Macková.

Nositel tradice lidových řemesel

Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Každý region má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný historickým, hospodářským a kulturním kontextem i staletými tradicemi jeho obyvatel.

Cena hejtmana / hejtmanky Jihočeského kraje

Hejtman Jihočeského kraje od roku 2012 každoročně uděluje jako projev veřejného uznání subjektům udržujícím znalosti a dovednosti v oblasti lidové tradiční kultury regionu Cenu hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic.

Seznam tvůrkyň / tvůrců, kteří budou na výstavě představeni

Jiří Drhovský, Zdeněk Kubák, Milan Macho, Ludmila  Dominová, Miroslav Stecher, Jiří Honiss, Ing. Pavel Sarauer, Ivanka Wolková, Marie Flašková, Pavel Rouha, Jaroslav Frencl, Jan Smrt, Alena a Martin Rabochovi, Sedlická krajka o.p.s., Miroslav Pelikán, Ivana Stará, Růžena Vinciková

Otevírací doba výstavy (úterý – neděle, svátky 9:00 – 17:30 hodin)
Otevírací doba během svátků (24. 12. a 31. 12. od 9:00 do 14:00 hodin a dále 25. 12., 26. 12. a 1. 1. 2021 od 9:00 do 17:30 hodin)

Výstavu letos nebudou doprovázet tradiční živé ukázky lidových řemesel. Konání dalších doprovodných akcí bude upřesněno s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace. Během celého adventu však budeme zveřejňovat na www.muzeumcb.cz a na sociálních sítích muzea seriál příspěvků s vánoční tematikou.

Autor:
Vydáno: