Templářský poklad ve Staré Boleslavi?

Po staletí se traduje, že někteří členové templářského řádu unikli zuření francouzského krále, snad vstoupili do jiných řádů, možná se „jen“ dočasně ukryli… V každém případě se s jejich osudem pojí vidina bohatého pokladu, plného zlatých předmětů a rohatá modla, zvaná Bafomet, jíž se při svých kacířských obřadech měli klanět. Tolik alespoň oficiální obvinění.

Templáři prchají do Čech

Ti, kterým se povedlo překonat francouzské hranice, se mohli uchýlit do bezpečí kdekoli v tehdy známém světě. Stopy některých z nich – dnes už ovšem bezejmenných – vedou také do českého království, především na moravský hrad Veveří, kde měl údajně při sněmu zasedat i sám velmistr Jakub Molay r. 1304. A s sebou přinášejí nemalé množství svých pokladů ve zlatě. Bafomet sice beze stopy mizí, později se objevují některé zmínky o něm v souvislosti se zednáři.

Pověsti nám dokládají pouze zlaté sochy dvanácti apoštolů v životní velikosti, které jsou dodnes ukryté v podzemí zmíněného hradu. Podle jiných verzí původně patřily knížeti Břetislavovi, který je do Čech přivezl z vypleněného Polska. Jak se dostaly do rukou templářů, však zůstává záhadou.

Stopy vedou do Staré Boleslavi

Podle jiných – méně známých – vyprávění vedou stopy templářského pokladu do Staré Boleslavi, starší části dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ležící necelých 20 km od Prahy; města, kde byl úkladně zavražděn druhý český světec, kníže (sv.) Václav († r. 929, nebo 935).

Hlavní roli v dalším pátrání po osudu templářského pokladu hraje krypta sv. Kosmy a Damiána, která je dnes součástí baziliky sv. Václava. Při prohlídce tu zaujme dvojice ozdobných sloupů, z nichž jeden je otočen hlavicí k zemi. Nejeden badatel si klade otázku: proč?

Odpovědí se nabízí hned několik, od zcela prozaické, že jde o stavební omyl, až po možnost, že odkazují na místo, kam templářští utečenci schovali poklad, který je schopný najít jen ten, kdo zná veškeré důležité indicie. Nikdo zatím nepřišel na to, které to jsou a ani není možné s jistotou tvrdit, že se nějaký poklad v kostele nachází. Přesto… V bazilice dosud neproběhl archeologický výzkum a domýšlet si proto můžeme takřka cokoli.

Autor:
Vydáno: