Technika v diktaturách

Nová výstava Národního technického muzea „Technika v diktaturách“ představuje v zajímavé instalaci techniku z dob totalit v letech 1939-1989. Přístroje, které napomáhaly fungování politického režimu, i ty, které byly využívány v boji za svobodu. Mezi 140 exponáty jsou k vidění např. předměty zabavené při pokusech o ilegální přechody hranic, zařízení používaná STB při sledování disidentů nebo nástrojové vybavení undergroundových skupin.

Technika v diktaturách

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Výstavu ‚Technika v diktaturách‘ jsme připravili k 30. výročí sametové revoluce a je stěžejním projektem NTM letošního roku. Výstava návštěvníkům zprostředkuje atmosféru doby totalit – období nacistické okupace a komunistického režimu. Ocitnou se zde v pomyslném hraničním pásmu. Přes prostřihnutou hranici mohou jít vlevo – vrátit se do diktatury, nebo vpravo – vstříc svobodě a naději. Seznámí se s mimořádně zajímavými přístroji a technikou tohoto období.“

Komisař výstavy Jan Hosťák dodal: „Ve výstavě je instalováno přes 140 exponátů, z nichž většina má za sebou silný a hluboký příběh. Z nejzajímavějších lze zmínit především kolekci předmětů zabavených při pokusech o ilegální přechody hranic – vybavení agentů chodců, skafandr Josefa Škopa či vírník Josefa Valy, dále pak originální nepoužitou bombu Jana Kubiše z atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, vysílačky Libuše a Božena paravýsadku Silver A či originální průklep Charty 77.“

Výstava je členěna tematicky, rozdělena je do 11 nosných témat, ze kterých si každý návštěvník vybere to, co ho zajímá. Na straně diktatury jsou to především témata Oficiální propaganda a zbraně třetí říše, Operativní a sledovací technika STB, Oficiální hudební průmysl, Problém porodnosti a výstavby panelových sídlišť a Výzbroj Československé armády. Vystaveny jsou zde např. originální kamuflovaná sledovací zařízení používaná STB při sledování disidentů nebo cvičná jaderná mina ze 70. let 20. století. Návštěvníci si sami mohou zkusit díky funkční replice sledovacího kočárku z výbavy STB práci tajného agenta či roli sledovaného „objektu“.

Na straně svobody zaujmou témata jako Technika 2. odboje, Poslech rozhlasu v době nesvobody, Útěky přes hranice, Spotřebičová chudoba, Nezávislá polygrafie a samizdat a Nezávislá audiovizuální subkultura. Možné je si zde prohlédnout např.  nástrojové vybavení undergroundových skupin The Plastic People of the Universe a Ještě jsme se nedohodli a mnoho dalšího.  Opomenuty nezůstaly ani příběhy konkrétních lidí, které se odvíjely pod vlivem politických okolností.

Výstava vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, Muzeem Policie ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Autor:
Vydáno: