Svobodní zednáři

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravilo společně s Velikou lóží České republiky a s Lóží Quatuor coronati při Velké Lóži Slovenska zajímavý výstavní projekt s názvem „Svobodní zednáři“.

Svobodní zednáři

Výstava se koná u příležitosti 80. výročí založení zednářských kroužků v Českých Budějovicích a 25 let od obnovení svobodného zednářství v Československu. Společně s kolektivem Jihočeského muzea se na přípravě této akce podílely zcela mimořádně zednáři z Lóže Quatuor coronati při Veliké Lóži České republiky a Lóže Quatuor coronati při Velké Lóži Slovenska.

Expozice návštěvníkům nabídne více než 80 zednářských předmětů, které mají nejenom historickou autenticitu, tj. sloužily zednářům v minulosti, ale jsou prakticky do dnešních dnů zednáři stejným způsobem používány. Součástí výstavní expozice je zednářský chrám, ve kterém zednáři provádějí svou práci.

Cílem výstavy je představit nejen historii svobodného zednářství na našem území, ale také vybrané aspekty současného zednářství v České republice a na Slovensku. Zajímají vás odpovědi na otázky, zda jsou symboly svobodných zednářů natolik neobvyklé, že je může pochopit jen zasvěcený? Jak se formovalo zednářství v jižních Čechách a co ovlivňovalo jeho rozvoj? Je svobodné zednářství aktuální i v dnešní době? Je obtížné stát se zednářem? Jsou dnešní svobodní zednáři stejní jako ti před 80-90 lety? Přijďte se podívat. Výstavu Svobodní zednáři je možné v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích navštívit od neděle 14. června do 23. srpna 2015.

Autor:
Vydáno: