Stromy jako domy

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravilo pro své návštěvníky přírodovědnou výstavu, která zaujme především dětské návštěvníky. Ti se mohou těšit na čtyři zástupce běžně rostoucích stromů, kteří jsou představeny ve svých biotopech. Jsou jimi smrk a dub v přirozeném prostředí lesa, jabloň na venkovské zahradě a vrba u rybníka. Savci a ptáci pak doplňují živý svět rostlin dle jejich typického nebo původního výskytu.

Výstava se snaží o motivaci dětského návštěvníka ke všímavosti při pobytu v přírodě, umění pozorovat a poznávat vztahy mezi jejich obyvateli. Využívat přírodu jako pozoruhodný zdroj informací, jejíž zákonitosti bychom měli respektovat a chránit. Výstava je doplněna o dermoplastické preparáty ze sbírek Jihočeského muzea a interaktivní prvky, na které si mohou návštěvníci sáhnout, a které jim lépe přiblíží dané téma.

Pro mateřské a základní školy je připraven stejnojmenný edukační program, který je zaměřen na význam stromů v přírodě, tedy to, že stromy nežijí samy pro sebe. Jsou nejen domovem, ale často také potravou. Autoři výstavy se zaměřili především na vzájemné vztahy a vazby stromů s živými organizmy, ať už to jsou zvířata, hmyz nebo představitelé rostlinné říše.

Výstava byla zapůjčena z Moravského zemského muzea v Brně a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ji můžete navštívit v termínu od 22. dubna do 19. srpna 2016, denně mimo pondělí od 9:00 do 17:30 hodin. Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, sál č. 130

Autor:
Vydáno: