Stříbrná horečka - Volání hor

Multimediální putovní výstava přeshraničního projektu ArchaeoMontan představí výsledky výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří.

Muzeum Královská mincovna Jáchymov
20. 6. - 28. 9. 2014 výstava: Stříbrná horečka - Volání hor

Výstava se věnuje zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům. Návštěvníkům přiblíží středověké hornické sídliště, virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů,osvětlí, jak byla ve 12. století objevena bohatá naleziště stříbra a jak se projevily důsledky stříbrné horečky v regionu. Současně bude otevřena nová stálá expozice hornictví ve sklepení Královské mincovny.

Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.

Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 9-12, 13-17 hodin, www.kvmuz.cz

Autor:
Vydáno: