Století českých Vánoc

Různé podoby Vánoc ve 20. století představuje na své tradiční výstavě Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Návštěvníci mohou nahlédnout do několika dobových interiérů a seznámit se s tím, jak prožívali nejkrásnější svátky v roce naši předkové. "Představujeme lidovou venkovskou světnici se skromným stromečkem a malými dárky z počátku 20. století ale také slavnostní městský interiér 20. a 30. let, pokoj z prvních desetiletí budování socialismu i Vánoce v době normalizace. K dobové atmosféře přispívají nejen ukázky vánoční výzdoby a ozdob, ale také reklamy, vánoční papíry, pohlednice a samozřejmě ukázky dárků, kterými si lidé v dřívějších dobách dělali radost," přibližuje garantka výstavy a etnografka Jihočeského muzea PhDr. Hana Soukupová.

Století českých Vánoc

Podobu vánočních svátků ovlivňuje rodinná tradice i historické události. Bouřlivé 20. století je toho výstižným důkazem. Na jeho počátku ještě žijí ve venkovském prostředí lidové Vánoce se zbožnou oslavou Kristova narození, skromnými dárky a mnoha starými zvyky a pověrami, které se váží ke konci kalendářního roku. V závěru století se Vánoce mění ve svátky hojnosti a konzumu a jejich duchovní rozměr se pomalu vytrácí.

Dvě světové války, hospodářská krize, změny politického systému, měnová reforma – to všechno se podepsalo na proměnách českých Vánoc minulého století.

První republika zažila konjunkturu, kdy ve většině domácností zářily stromečky s pestrou nadílkou, ale také bídu, mírněnou jen vánočními charitativními akcemi pro ty nejchudší. Nejznámější z nich, Vánoční strom republiky, později nacisté zakázali. Tradice byla po válce obnovena, ale počátkem 50. let znovu zrušena, tentokrát komunisty.

V té době se také pokusil vystřídat Boží děťátko pokrokovější děda Mráz a zároveň mizely koledy, knížky  i pohlednice, připomínající náboženskou dimenzi Vánoc. V těchto šetrných časech se pod stromečkem objevovaly jen malé dárky, tropické ovoce zastoupila jablíčka a vánoční papír se po použití schovával na další roky. Později se situace v zásobování postupně zlepšovala, ale na žádané zboží, jako byly mandarinky, banány, strouhaný kokos nebo čočka, se ještě v 70. a 80. letech stály dlouhé fronty. Exkluzivity – kvalitní elektronika nebo opravdové džíny – se kupovaly v TUZEXU za (často „vyšmelené“) bony. Naopak oblíbeným a všeobecně rozšířeným benefitem byly vánoční kolekce, které dostávali pracující od odborů zdarma.

Po roce 1989 se do českých Vánoc vrátily v plné slávě koledy, betlémy, půlnoční bohoslužby i dobročinné sbírky. A také Ježíšek s náručí plnou dárků, kterého se zatím z českých Vánoc nedokázal vypudit ani děda Mráz, ani pak v novějších časech Santa Klaus.

Exponát měsíce prosinec (Adventní čas s podmalbami Marie Flaškové: 1948 - 2017)

Marie Flašková patřila řadu let ke stabilnímu týmu lidových tvůrců doprovázejících akce nejen Jihočeského muzea. Reprezentovala lidovou kulturu jihočeské oblasti na prezentačních akcích mimo region a v zahraničí. Podmalby Marie Flaškové jsou i ve sbírkovém fondu Jihočeského muzea, Muzea Jindřichohradecka a mnoha dalších. Zúčastnila se profilových i vánočních výstav v celé republice i v cizině. Jedna z jejích podmaleb jako dar papeži je uložena ve sbírkách Vatikánu, jiné těší srdce i v Německu, Švýcarsku, na Filipínách a v Mexiku.

Podmalby na skle Marie Flaškové byly a zůstanou samy o sobě pohádkovým světem. Nejedná se o kopie starých vzorů, ale o vlastní invenci autorky. Kromě tradičních patronů a světců vznikaly jejím štětcem nejen půvabné betlémy a žánrové obrázky, ale i malované koledy a  její  filozofické reflexe. Často tradiční podmalbu kombinovala s jiným materiálem.

Ne náhodou jsou její práce uváděny a odkazovány v odborných, vědeckých publikacích věnovaných genezi i technice podmaleb na skle. Byla autorkou propagačních materiálů i malovaných komentářů k výstavám, českobudějovického muzea, výtvarné části animovaného vstupu portálu Jihočeského kraje Jihočeská řemesla i publikace Těstohrátky. Roku 2013 byla oceněna Cenou hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic regionu. Stejně radostná jako její obrázky byla i v životě: plná nezištného elánu, nápadů, vtipu, úsměvů a pohody.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Hlavní historická budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

Workshopy a divadlo ve spolupráci se SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky:

K výstavě je pro žáky MŠ i ZŠ připraven nový vánoční edukační program, při kterém si každý vyrobí malý dárek s tradiční adventní tématikou. Ve spolupráci se studenty Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jsou zajištěny pro předem objednané školy  tvořivé dílny a vánoční workshopy (3.12., 4. 12. a 6. 12. vždy od 8:30 do 15:30 hod.) a rovněž  tradiční divadelní představení - žáci nastudovali a ve třech představeních odehrají pohádku Princezna koloběžka ve středu 5.12. v časech 9:00 hod., 10:30 hod. a 13:30 hod. Objednávky zasílejte na adresu: faktor@muzeumcb.cz.

Ukázka lidových řemesel v sálu vánoční výstavy:
·            24. 11. (sobota) - D. Hálová: skleněné tažené figurky
·            29. 11. (čtvrtek) - A. Gondeková: vánoční ozdoby z korálků; v 16.30 hod. naváže workshopem pro edukační odd.
·            1.12. (sobota) - A. + F. Reindlovi: keramika
·            4. 12. (úterý) - E. Drančáková: frivolitky
·            6. 12. (čtvrtek) - J. Pulcová -  vánoční drobnosti
·            8. 12. (sobota) - J. Drhovský: hračky
·            11. 12. (úterý) - M. Stecher: fanfrnochy
·            13. 12. (čtvrtek) - Z. Chvojková: malovaný perník a P. Novotná: drátování + vánoční drobnosti
·            15. 12. (sobota) - R. Vinciková: pečivo
·            18. 12. (úterý) - I. Stará: šustí
·            19. 12. (středa) - P. Sarauer: štípané holubičky

Další akce
·            11. 12.  (úterý) od 17:00 hod. - Adventní setkání členů Národopisného sdružení s lidovou tvůrkyní Jitkou Sovovou
·            13. 12. (čtvrtek) od 18:00 hod. - Tradiční zpívání koled s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit na schodech muzea
·           14. 12. (pátek) od 17:00 hod. - Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Carmína pod vedením sbormistryně Jitky Šimkové
·            1. 1. 2019 (úterý) od 14:30 hod. - Tradiční novoroční koncert

Otevírací doba

Výstava je přístupná od 23. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 (út - ne + svátky 9:00 - 17:30 hod.) s výjimkou Štědrého dne a Silvestru, kdy je otevírací doba kratší.

24.12. (pondělí): 9 - 13:00 hod.
25. 12. (úterý): 9 - 17:30 hod.
26. 12. (středa): 9 - 17:30 hod.
31. 12. (pondělí): 9 - 13:00 hod.
1. 1. 2019 (úterý): 9 - 17:30 hod.

Autor:
Vydáno: