Stíny života

Josef Bartuška patří k nejvýraznějším autorům jihočeské umělecké skupiny Linie, v níž působil s Karlem Fleischmannem, Richardem Landerem, Oldřichem Nouzou, Adou Novákem, Emilem Pitterem a Karlem Valterem. V rámci avantgardního sdružení byl Bartuška se svým takřka renesančním záběrem také nejagilnějším členem.

Společně s Oldřichem Nouzou v roce 1929 publikoval manifest Poesie imaginárního prostoru, v němž teoreticky charakterizoval svoji tvorbu. Záhy začal experimentovat především s fotogramy a kolážemi, k nimž byl inspirován slavným Man Rayem a Lászlo Moholy-Nagyem. Druhou uměleckou polohu představuje svébytný poetismus, k němuž nacházel inspiraci právě v jižních Čechách. Třicátá léta dala následně vzniknout dnes již slavným volným fotografickým cyklům Stínohry a Stopy, které obrazovou lyrikou náleží k nejzajímavějším avantgardním souborům 30. let 20. století. Stíny a stopy jsou zde v estetice surrealismu pomíjivou metaforou každodennosti. Fotografie umělec běžně využíval také jako ilustrace-komentáře ke svým textům. „Díky tomuto progresivnímu uvažování se Bartuška stal důležitým průkopníkem, nepříliš běžného užití fotografického média. Vystavené fotografie z majetku Českého centra fotografie průřezově představují pohled na Bartuškovu tvorbu z 30. a 40. let. Divák tak může spatřit jak neznámé fotografie privátního charakteru, tak kompozice umělcova vrcholného poetizujícího období surrealistického zabarvení,“ upřesňuje kurátor výstavy Adam Hnojil.

Josef Bartuška se narodil 28. května 1898 v Týně nad Vltavou. Vystudoval reálku a Ústav ke vzdělávání pedagogů v Českých Budějovicích. Jako učitel působil po celý život na různých školách v jižních Čechách. V roce 1930 levicově smýšlející umělec inicioval založení avantgardní skupiny Linie a o rok později i legendárního časopisu stejnojmenného názvu. Jako ředitel školy v Rudolfově zemřel 9. října 1963.

Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 14. dubna od 17:00 hodin ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, U Černé věže 22.

Autor:
Vydáno: