Sobota bude v ZOO Tábor patřit poznávání přírody v rámci Mezinárodního dne biodiverzity

Mezinárodní den biologické rozmanitosti (biodiverzity) vyhlašovaný každoročně OSN má za cíl připomínat nebezpečí vymírání živočišných a rostlinných druhů a s tím spojený úbytek biologické rozmanitosti v přírodě. Tradičně připadá na 22. května. Zoologická zahrada v Táboře k němu připravila speciální program plný naučných her. Aby si je děti i dospělí mohli užít co nejvíce, proběhnou v ZOO Tábor letošní oslavy Mezinárodního dne biodiverzity v sobotu 19. května.

Pro děti budou připravené tematické hry a úkoly na hracích kartách, úspěšní soutěžící se mohou těšit na drobné odměny.  Během celého dne budou probíhat tradiční a oblíbená komentovaná krmení,“ láká k návštěvě táborské zoologické zahrady její mluvčí Filip Sušanka a dodává, že malí návštěvníci si mohou také pohrát na dětském hřišti se spoustou prolézaček nebo se seznámit se zvířaty zblízka v rámci kontaktní zoo. Celý den je otevřena restauraci s vyhlídkovou terasou.

Tématem letošního roku vyhlásila OSN 25 let činnosti pro zachování biodiverzity. V roce 1993 totiž vstoupila v platnost Úmluva o biologické rozmanitosti, v které se státy zavázaly rozvíjet a dodržovat národní strategii ochrany biodiverzity a zároveň zajistit, aby svými aktivitami nezpůsobovaly škody životnímu prostředí jiných států, mimo své hranice.

Aktivním ochráncem biologické rozmanitosti je i samotná ZOO Tábor, která se zaměřuje na chov a ochranu ohrožených druhů zvířat. Jedním z hlavních programů je navíc reintrodukce zubra evropského, tedy jeho návrat do volné přírody. „Je mnoho živočišných druhů, které jsou na pokraji vyhubení nebo ve volné přírodě již zcela vyhubeny. Zde je nezastupitelná úloha zoologických zahrad, pokoušet se takové druhy zachránit a pokud to jde, vypouštět pak nové populace zpět do volné přírody. O toto se snažíme například u zubra evropského. Máme celé chovné stádo nejcennější nížinné linie a cílem v budoucnu bude návrat zubra do volné středoevropské krajiny,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: