Slavné stavby Českých Budějovic

Foibos Books s.r.o. společně s Kotěrovým centrem architektury o.p.s. připravili do prostor Jihočeského muzea v Českých Budějovicích výstavu s názvem Slavné stavby Českých Budějovic. Její slavnostní otevření bude spojeno s křtem stejnojmenné publikace a uskuteční se 1. června od 13.00 hodin v Barokním sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Výstava představí 25 nejpozoruhodnějších staveb, od prvních, jako je Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie spojený se založením města, Mallnerův dům nebo Wortnerův dům ze 14. století. Nechybí proslulé Masné krámy z 16. století, katedrální kostel sv. Mikuláše či městská radnice s nynější barokní tváří z let 1727 – 1730. Nemůže chybět Samsonova kašna, která díky svým urbanistickým a ideovým kvalitám patří k výjimečným dílům svého druhu nejen v rámci jihočeského regionu. Výstava představí i Lannovu loděnici, vodárenskou věž z poloviny 18. Století nebo okresní dům z počátku 20. století. Ze staveb moderní doby bude na výstavě k vidění Plavecký stadion, Koldům, Dlouhý most a další. Dále pak i Hardtmuthova a Petráňova vila jako představitelé bohaté vilové architektury města. 

Autorský tým publikace i výstavní expozice Slavné stavby Českých Budějovic tvoří:
Daniel Kovář (editor), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan pak vybral z nepřeberného architektonického bohatství města 75 významných staveb Českých Budějovic. Autoři se snažili, aby byla zhruba rovnoměrně zastoupena jednotlivá období vývoje architektury a zároveň se i pokusili o určitou žánrovou pestrost - byly vybrány stavby veřejné stejně jako soukromé, vrcholná díla i představitelé dobového architektonického průměru, ale i stavby průmyslové, dopravní, vodohospodářské a technické památky vůbec. Z objektů vybraných pro výstavní expozici a publikaci jsou za kulturní památku prohlášeny zhruba dvě třetiny. Vzájemnou diskusí a tříbením názorů dospěl autorský kolektiv k vyváženému představení toho nejzajímavějšího, co České Budějovice nabízejí po stránce stavební kultury.

Výstava bude v  prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích otevřena od 2. června do 14. srpna.

Autor:
Vydáno: