S tím se muší něco udělat

Výstava připomínající existenci zájmového klubu působícího při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích již téměř jedno celé století, který významně ovlivnil nejen jihočeskou lidovou kulturu a její roli v historickospolečenském kontextu, ale i stál u zdroje vzniku jihočeského národopisu coby samostatného vědeckého oboru a jeho sbírkotvorné a dokumentační koncepce.

S tím se muší něco udělat

V letošním roce 2020 si Národopisné sdružení při Jihočeském muzeu připomíná neuvěřitelných 95 let od svého založení. Během jeho bohaté historie se v něm vystřídalo mnoho nadšenců, zájemců o jihočeský národopis a historii vůbec a sdružení také vychovalo a inspirovalo bezpočet historiků, folkloristů, lidových tvůrců, řemeslníků a umělců. Právě jejich zásluhou se nám zachovalo mnoho informací o jihočeském regionu, jeho lidovém oděvu, zvykosloví, písních, tancích, stravě i řemeslech a profesích, významných písmácích a osobnostech i důležitých místních událostech,“ přibližuje garantka výstavy z Regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu v Jihočeském muzeu Marcela Macková.

Největší zásluhou Národopisného sdružení byla a stále je snaha o realistické vidění historie, vyloučení romantických a zkreslených představ  o  životě lidí na venkově i městech v  minulosti, snaha o systematičnost  sběrů  a  třídění jednotlivých poznatků.  I proto se často stávali jeho významní členové pomocníky a pravou rukou českých etnografů. Ačkoli se původní název, podoba a činnost sdružení léty mění a pochopitelně dochází k přirozené generační výměně, předmět zájmu zůstal naštěstí stejný: popularizovat jihočeský národopis, inspirovat a vychovávat své „ starší i mladší “ okolí k zájmu o svou zemi, svůj region, své předky a jejich tradice.

Národopisné sdružení patří k jednomu z mála zájmových uskupení z oblasti regionální lidové kultury tohoto typu v republice zaměřující se na aktivní rozvíjení a ochranu lidových tradic. Současně i svou vlastní tvořivostí tyto tradice nejen zachraňuje, ale své teoretické i praktické poznatky a zkušenosti obětavě dál předává všem, kterým krása a paměť jihočeské kultury není lhostejná.

Výstava v kostce připomíná existenci zájmového klubu působícího při Jihočeském muzeu v Českých  Budějovicích již téměř jedno celé století, který nejen významně ovlivnil nejen jihočeskou lidovou kulturu a její roli v historickospolečenském kontextu, ale i stál u zdroje vzniku jihočeského národopisu coby samostatného vědeckého oboru a jeho sbírkotvorné a dokumentační koncepce.

Představí se zde minulost i současnost Sdružení i jeho významné osobnosti. Své místo a prostor budou mít i současní lidoví tvůrci, kteří se podílejí na nárůstu povědomí o jihočeském regionu a jeho bohatých tradicích.

Specifika muzejního prostředí má poskytnout návštěvníkům i umocnění atmosféry období vánočních a velikonočních svátků a snad bude i inspirací pro mladší generaci.

Autor:
Vydáno: