První originální polarograf

V Národním technickém muzeu je při příležitosti 60. výročí od udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému vystaven první originální polarograf.

První originální polarograf

Návštěvníci Národního technického muzea mají mimořádnou možnost vidět první originální polarograf z roku 1924, který vystavuje muzeum jen ojediněle. Nobelovu cenu za objev metody polarografie převzal profesor Heyrovský ve Stockholmu 10. prosince 1959, tedy právě před 60 lety.

 Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „10. prosince 2019 uplynulo 60 let od významného okamžiku, kdy obdržel profesor Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za objev polarografie. Tento úspěch české vědy v Národním technickém muzeu připomínáme vystavením prvního originálního přístroje, který polarografickou analýzu zapisoval.“

Kurátorka sbírky chemie NTM Gabriela Kopalová dodala: „První polarograf, který automaticky zaznamenával křivky závislosti proudu na napětí při elektrolýze kapkovou rtuťovou elektrodou, navrhli Jaroslav Heyrovský s japonským kolegou Masuzo Shikatou v roce 1924. Přístroj sestrojili mechanici Metoděj Ineman a František Peták z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy.  Postup analýzy roztoku tak mohl být zkrácen z hodin na minuty. “

 Objev polarografie přinesl nové možnosti jak jednoduše, rychle a přesně provádět analýzu látek, zkoumat přítomnost a množství neznámé látky (příměsi) v roztoku. Metoda nalezla uplatnění v chemickém a farmaceutickém průmyslu, lékařství, potravinářství, metalurgii, výzkumu rud, stavebnictví a péči o životní prostředí. Za objev metody polarografie, který měl velký význam pro vývoj elektroanalytické chemie, byla Jaroslavu Heyrovskému udělena v roce 1959 Nobelova cena za chemii. Stalo se tak po 35 letech od konstrukce prvního polarografu.

V Národním technickém muzeu má dílo Jaroslava Heyrovského a polarografie své stálé místo v expozici „Chemie kolem nás“. Po prohlídce mimořádně vystaveného prvního originálního polarografu se tedy návštěvníci mohou v expozici seznámit s dalším vývojem oboru a prohlédnout si i novější průmyslově vyráběné polarografy, které jsou rovněž ze sbírek NTM.

Autor:
Vydáno: