Příští stanice: Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

Národní technické muzeum připravilo výstavu, která představí budoucí Muzeum železnice a elektrotechniky NTM. Nové muzeum bude otevřeno v areálu bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze v roce 2028. Výstava seznámí návštěvníky s architektonickou studií muzea, s historií areálu a především se záměrem a budoucími exponáty připravovaných expozic, ve kterých budou nově a moderně prezentovány železniční a elektrotechnické sbírky NTM.

Příští stanice: Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, uvedl: „Jsem rád, že návštěvníkům ve výstavě můžeme představit projekt tohoto mimořádného muzea. Muzeum železnice a elektrotechniky připravuje Národní technické muzeum v areálu nejstaršího nádraží v Praze. V tomto prostoru se protne příběh železniční sbírky Národního technického muzea, která vzniká již od jeho prvopočátků v roce 1908, a příběh areálu železničních dílen Masarykova nádraží, který byl otevřen v roce 1845 jako součást původní olomoucko-pražské dráhy a sloužil svému účelu bez přerušení přes 150 let. Právě zde vznikne největší železniční muzeum v České republice a současně moderní muzeum elektrotechniky, výpočetní techniky a akustiky, které bude čerpat z nejrozsáhlejší sbírkové kolekce NTM.“

V současné výstavě jsou v její železniční části připomenuta vozidla, která se podílela na provozu na českých tratích v různých etapách jejich dějin. Počátky železnice u nás v modelech prezentuje osobní vůz „Hannibal“ pro koněspřežnou železnici České Budějovice-Linec a lokomotiva Moravia, první parní lokomotiva, která se projela po našem území. Obě vozidla budou v budoucím MŽE zastoupena v replikách v původní velikosti a provedení. Z novějších vozidel bude ve výstavě prezentován model parní lokomotivy 477.001 „Papoušek“. Skutečná lokomotiva této řady bude též zastoupena ve vznikajícím muzeu. Sbírku vozidel v současné výstavě doplní originály čtyř drezín sloužících v různých obdobích k inspekčním jízdám. Nové muzeum, přestože bude založeno na cenných originálních exponátech, bude interaktivní a z Masarykova nádraží budou organizovány jízdy historických parních vlaků.

Z nejrozsáhlejší sbírkové kolekce NTM, sbírky předmětů z oborů elektrotechniky, výpočetní techniky a akustiky, je ve výstavě představena malá ochutnávka: ukázka několika indukčních strojů z druhé poloviny 19. a první čtvrtiny 20. století, převozný elektromotor „Svoboda“ z Kosmonos, určený pro drobná hospodářství, z oblasti telefonie přístroj z pozůstalosti Vlastimila Brodského a telefonické hlášení času automatickým hlásičem času „Alžběta“. Dále je zde vystaven radiopřijímač R0 44 z počátku radiového vysílání v Československu, z oblasti záznamu zvuku pak unikátní Magnetofon Metra SF55 vyráběný v 50. letech výhradně pro státní účely. Milovník výpočetní techniky se může pokochat ukázkou kapesních kalkulaček ze 70. let nebo počítači Commodore CBM a ZX Spectrum +2. V novém připravovaném muzeu bude prostor pro představení celkového vývoje těchto oborů včetně místa pro experimenty a interaktivitu.

Národní technické muzeum připravuje projekt železničního muzea již od roku 2000, kdy rozhodnutím tehdejší Vlády ČR získalo areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží. Teprve v lednu roku 2019 došlo k významnému kroku, když Vláda České republiky schválila národní dotační program „Péče o národní kulturní dědictví I.“, v rámci kterého bylo Národnímu technickému muzeu přiděleno 1 680 milionů Kč na realizaci Muzea železnice a elektrotechniky NTM a stanoven termín realizace do roku 2028.

Výstava se koná od 4. března do 20. září 2020.

Autor:
Vydáno: