Příjezd prezidenta T. G. Masaryka

Národní technické muzeum ve spolupráci s Českými dráhami a Československou obcí legionářskou pořádá ve dnech 21. a 22. prosince unikátní rekonstrukci příjezdu prvního československého pre-zidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu zpět do vlasti. Vypraveny budou dva speciální vlaky, je-den historický a druhý pro veřejnost, které pojednou po stejné trase jako jel při svém návratu pre-zident Masaryk. Akce se koná při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Příjezd prezidenta T. G. Masaryka

Speciální vlaky pojedou od rakousko-českých hranic do Prahy. V historickém vlaku s názvem „T. G. M.“ pojede prezident Masaryk v podání herce Otakara Brouska a jeho kostýmovaný doprovod. Doprovázet je bude skupina legionářů. V čele tohoto vlaku bude rakouská parní lokomotiva 310.23 „Hrboun“, zapůjčená ze železničního muzea ve Strasshofu, která typově odpovídá lokomotivě, která vedla vlak před sto lety. Ve vlaku budou zařazeny dva vozy ze sbírek Národního technického muzea: osobní vůz Ca 4-5086 z roku 1931 přezdívaný „pancéřák“ a salónní vůz Františka Ferdinanda d‘Este Aza 1-0086 z roku 1909, který používali i českoslovenští prezidenti a který pamatuje jako jediný z vozů vlaku rok 1918. Dále budou historický vlak tvořit Masarykův salonní vůz Českých drah z roku 1930, další dva „pancéřáky“ a doprovodný vůz lokomotivy.

Druhá souprava bude sloužit veřejnosti. Tento vlak s názvem „100 let spolu“ budou tvořit novější vozy soupravy Retro Ostravan a v jeho čele bude vícesystémová lokomotiva řady 380 s unikátním polepem k výročí 100 let republiky. Cestující z doprovodného vlaku budou mít možnost vždy přivítat Masarykův vlak a jeho doprovod na nádražích v jednotlivých městech, jelikož do jednotlivých destinací se budou oba vlaky v průběhu své cesty předjíždět. Vzpomínková akce po programech na nádražích v jednotlivých městech vyvrcholí slavnostním příjezdem do Prahy a průvodem na Václavské náměstí k soše sv. Václava. Bližší informace o akci a jejím doprovodném programu včetně informací o nákupu jízdenek naleznete na webových stránkách www.cd.cz/TGM.

Salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086 (1909)

Salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086 vyrobila roku 1909 největší vagonka na území tehdejšího Rakouska-Uherska, slavný smí­chovs­ký závod Ringhoffer. Konst­­­rukční rychlost 120 km/h stavěla vůz v době, kdy se automobily pohybovaly v průměru kolem 30 km/h, do kategorie dopravních prostředků světové špičky. Konstrukci a vnější vzhled vozu inspirovaly klasické rychlíkové vozy c. a k. státních drah navržené prof. Karlem Gölsdorfem. Návrh interiéru zpracoval dle požadavků arcivévody profesor umělecko-průmyslové školy architekt Jiří Stibral. Na žádost československé vlády, podané roku 1919, se vůz z roz­hodnutí re­patriační komise dostal roku 1924 definitivně pod ČSD. Před zařazením do soupravy vládního vla­ku ČSR však prošel roku 1925 rekonstrukcí. Došlo k výměně nábytku v prostoru salonu, aby mohl sloužit i k případným komorním jednáním. Jedno kupé bylo upraveno na skladové s nouzovým lůžkem. Došlo i na dosazení antény pro příjem rozh­­­lasu. Během první republiky vůz ke svým cestám používal zejména ministr zahraničí Edvard Beneš. Po jeho odchodu do exilu jím až do roku 1945 cestoval prezident Emil Hácha. K roku 1966 pak ČSD vůz vyřadily z provozu a roku 1970 převedly na NTM. Poslední velkou opravou prošel v letech 2009-2010.

Osobní vůz Ca 4-5086 (1931)

V letech 1929 až 1933 vznikla v konstrukčních kancelářích Ringhofferovy továrny na Smíchově typová řada vozů označených Da, Ca, BCa a CDa. Šlo o prv­ní vozy s celkovou skříní pro veřejnou dopravu. Díky pou­žitému ple­­chu o sí­le 3 mm na bocích, nýtovaným spo­­jům dílců skříně a vy­so­ké hmotnosti si vo­­zy vysloužily lidové oz­na­čení „pancé­řá­ky“ a pl­ni­ly velmi dobře bezpečnostní účel. Výhodou a zároveň i nevýhodou vozů by­la je­jich znač­­ná hmotnost, která se pohybovala ko­lem 40 tun. I díky své robustní konstrukci se vozidla udržovala v pro­­vozu poměrně dlouho – některá šlo spatřit v pravidelném provozu až do 70. let 20. sto­le­tí.  Vůz Ca 4-5086 přešel do sbírek NTM v roce 2014 ve značně zuboženém stavu. V roce 2018 prodělal kompletní renovaci do provozního stavu péčí firmy SKD Trade. Během odstrojování interiéru vozu před započetím generální rekonstrukce bylo zjištěno, že vůz má v plášti i na rámu více než sto průstřelů. Ty musely být ve voze schovány přes sedmdesát let, od roku 1945, kdy téměř s jistotou došlo k několika náletům spojeneckých stíhačů na vůz Ca 4-5086. Kdy přesně k náletům došlo a jakým účelům tehdy vůz sloužil, se zatím zjistit nepodařilo. Jisté však je, že vůz válku přežil a brzy po ní pokračoval v provozu na tratích ČSD, což dokládá i narychlo provedený způsob oprav průstřelů, který se na voze dochoval až do generální rekonstrukce v roce 2018.

Parní lokomotiva 310.23 tzv. Hrboun

Výkonné čtyřválcové rychlíkové parní lokomotivy řady ČSD 375.0 (kkStB 310) byly navržené uznávaným rakouským konstruktérem železničních vozidel Karlem Gölsdorfem. Byly dodávány mezi lety 1911-1918 rakouskými i českými strojírnami pro vozbu rychlíků na hlavních tratích monarchie, později Československa. Lokomotivy přezdívané „Hrboun“ patřily mezi nejvýkonnější stroje provozované u ČSD po první světové válce. Některé ze strojů této řady se udržely v provozu až do padesátých let. Ne náhodou proto jel jeden ze strojů této řady i v čele soupravy, kterou se T. G. Masaryk vracel v prosinci 1918 z exilu do Československa. Z celkem stovky vyrobených kusů této řady se do dnešních dnů dochovaly dva. Jedním je stroj vyrobený v roce 1911 v lokomotivce Společnosti státní dráhy (StEG) ve Vídni nesoucí označení 310.23 v majetku železničního muzea v rakouském Strasshofu, který je péčí muzea udržován v provozním stavu. Druhým je lokomotiva jezdící v minulosti pod hlavičkou ČSD jako stroj 375.007 vyrobená v roce 1911 První českomoravskou továrnu na stroje v Praze – Libni (pozdějším ČKD). Ta byla po svém vyřazení z provozu v padesátých darována Národnímu technickému muzeu a její nepřehlédnutelnou siluetu mohou návštěvníci muzea obdivovat až do dnešních dnů.

Autor:
Vydáno: